Català | Castellano RSS

Consell municipal cívic i social

L'objectiu del Consell municipal cívic, educador i social és promoure i facilitar la participació de la ciutadania i les entitats en tot allò que faci referència a la dinamització i el foment de la ciutat d'una manera cívica, educadora, socialment qualificada, cohesionada i vertebrada.

Les seves funcions són:

- Proposar els àmbits, sectors, segments d'edat i territori on es creu necessària la  intervenció municipal en matèria d'activitat cultural, educativa, cívica, formativa i socialment cohesionadora i generadora de sentiment de pertinença a la ciutat.
- Formular propostes i plans d'actuació municipals a partir de projectes, delimitats en els seus objectius i la seva duració, adreçats a la promoció de les matèries pròpies del consell per a tots els sectors de la població.
- Fomentar l'enfortiment de la vida associativa en els àmbits propis del consell en totes les seves manifestacions tot consolidant la relació entre l'Ajuntament de Mollet i les associacions, entitats i clubs de la ciutat.
 


Documents relacionats

Document Reglament del Consell municipal cívic i social (17 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès