Català | Castellano RSS
L'Ajuntament Participació ciutadana Consells sectorials Consell municipal dels espais urbans i rurals

Consell municipal dels espais urbans i rural

L'objectiu del Consell municipal dels espais urbans i rural és promoure i fer possible la participació de la ciutadania i les entitats en tot allò que fa referència al desenvolupament de les àrees urbanes i rurals amb criteris de qualificació, renovació i dinamització, compatibles amb un marc sostenible i unes infraestructures innovadores i adequades per a la ciutadania.

Les seves funcions són:

-  Vetllar pel desenvolupament urbanístic de la ciutat amb criteris de sostenibilitat i eficàcia energètica de les zones urbanes i la zona rural.
- Millorar la mobilitat de les persones a la ciutat i a l'entorn territorial amb  nfraestructures adequades i connexions àgils.
-  Potenciar els valors agrícoles i naturals de l'espai rural de Gallecs i del riu Besòs, en col·laboració amb la resta d'actors del territori.
-  Formular propostes i plans d'actuació municipals a partir de projectes adreçats a la promoció de les matèries pròpies del consell per a tots els sectors de la població.
-  Fomentar l'enfortiment de la vida associativa en els àmbits propis del consell en totes les seves manifestacions, tot consolidant la relació entre l'Ajuntament i les associacions, entitats i institucions.

 


Documents relacionats

Document Reglament del Consell municipal dels espais urbans i rural (17 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès