Oficina de Rehabilitació Energètica L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa en marxa una oficina destinada a donar informació, orientació i assessorament per a la ciutadania en la tramitació d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges. https://www.molletvalles.cat/@@site-logo/logo-mollet-del-valles-blanc.svg

Oficina de Rehabilitació Energètica

L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa en marxa una oficina destinada a donar informació, orientació i assessorament per a la ciutadania en la tramitació d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges.

L´Oficina de Rehabilitació Energètica està ubicada a les dependències de l´arxiu municipal i per accedir al servei es farà mitjançant cita prèvia.

 

Contactes

 

Telèfons:   

689 328.289  ext. 9504 / 19504      636 141 033  ext. 19631      

                                  

Correu electrònic:  oficinarehabilitacio@molletvalles.cat

 

Cita previa amb els serveis municipals   

Cliqueu AQUÍ

S’oferirà un servei gratuït d’acompanyament per a comunitats i particulars que vulguin reduir la despesa energètica de la seva llar.

Les diverses línies d´ajuts mitjançant el Fons Next Generation  tenen com a principal objectiu que els edificis d’habitatges disminueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (Epnr) i que redueixin la demanda en refrigeració i calefacció un 25%.

Així, doncs, els Next Generation pretenen impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges. 

Més endavant, està previst ampliar la cartera de serveis oferts per l’Oficina, com ara  l’atenció al públic a la ciutadania, comerç i indústria, assessorament, estudi i resolució de dubtes en els àmbits de l’eficiència energètica, transició i pobresa energètica, tant en l’àmbit municipal com supramunicipal. També participar en la definició i execució de campanyes ciutadanes relacionades amb els àmbits de la transició energètica, així com el disseny i execució d’accions formatives i informatives (tallers, xerrades, jornades,..) dirigides a la ciutadania, la indústria i el comerç de la ciutat.

Ajuts per actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència (Next Generation)

elevator-44012_1280.png

Són subvencions per afavorir l’accessibilitat als edificis i habitatges, dirigides a persones majors de 70 anys o que tinguin reconeguda la condició de discapacitat o de dependència.

S’adreça a les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges.

Termini d’execució: Les obres s’han d’haver iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat abans del 31 de març de 2023.

Termini: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 29 de novembre de 2022 i finalitza el dia 31 de gener de 2023, inclosos.

Més informació AQUÍ

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica (Next Generation)

Programa 3:  Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edificis

Són ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

Va destinat a comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

El termini de presentació de sol·licituds del 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons

Més informació AQUÍ

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges 

Aquest programa té per objecte el finançament d'actuacions i obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

El termini de presentació de sol·licituds del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons.

Més informació AQUÍ

Programa 5: Ajuts en l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i la generalització del Llibre d'edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El termini es pot sol·licitar a partir del 20 de juny i fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons.

Més informació AQUÍ

Logo Next Generation rehabilitació.png

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0