Castellano | Català RSS
Actualidad Noticias

Cercador

Menú

Acords del Ple de l'Ajuntament del 26 de febrer de 2018

28/02/2018

Acció Institucional

Resolucions de la sessió plenària del 26 de febrer de 2018

Suspensió de l'aplicació de l'Ordenança de la taxa per a la utilització privativa i aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o volada de la via pública a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil per detecció d'error. S'aprova amb l'abstenció de Canviem Mollet

Creació d'una comissió d'estudi per a la tarifació social. S'aprova per unanimitat.

Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament del Registre de Licitadors Locals. S'aprova per unanimitat.

Aprovació de l'adhesió a la taula pel desenvolupament econòmic i l'ocupació El Vallès Oriental Avança. S'aprova per unanimitat

Aprovació d'una proposta per donar suport a una nova proposició de llei d'habitatge I pobresa energètica. S'aprova amb els vots a favor del PSC, Canviem Mollet, Ara Mollet - ERC - MES i PDeCAT i les abstencions de Ciutadans i PP

Aprovació d'una proposta per gestionar el retorn proporcional a les famílies usuàries de les escoles bressol de l'import impagat per la Generalitat de Catalunya. S'aprova per unanimitat

Aprovació d'una proposta de commemoració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora i d'adhesió a la vaga feminista de 8 de març. S'aprova amb els vots a favor del PSC, Canviem Mollet, Ara Mollet - ERC - MES i PDeCAT, l'abstenció de Ciutadans i el vot contrari del PP

Aprovació d'una proposta d'adhesió al manifest Som Escola. S'aprova amb els vots a favor del PSC, Canviem Mollet, Ara Mollet - ERC - MES i PDeCAT, I els vots contraris de Ciutadans i el PP

Aprovació d'una proposta en defensa de la immersió lingüística. S'aprova amb els vots a favor de Canviem Mollet, Ara Mollet - ERC - MES i PDeCAT, l'abstenció del PSC I els vots contraris de Ciutadans i el PP

Aprovació d'una proposta de suport a l'equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Es retira de l'ordre del dia

Aprovació d'una proposta sobre la presó de càrrecs electes i líders d'entitats socials. S'aprova amb els vots a favor de Canviem Mollet, Ara Mollet - ERC - MES i PDeCAT, l'abstenció del PSC I els vots contraris de Ciutadans i el PP.

 


Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés