Castellano | Català RSS
Actualidad Noticias

Cercador

Menú

El ple de l’Ajuntament complementa la organització municipal per al mandat 2019-2023

08/07/2019

Acció Institucional

Aquest dilluns ha tingut lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en la qual es va sotmetre a votació el règim de dedicacions, les retribucions del govern de la ciutat i la resta de regidors i les assignacions als grups municipals. També s’han aprovat el nomenament de representants de l’Ajuntament a entitats i organismes.

El Ple municipal celebrat aquest vespre ha aprovat la congelació de les retribucions als regidors i regidores de la corporació. Les retribucions aprovades són les mateixes que les fixades l’any 2007 i que desprès van patir una rebaixa l’any 2012. Pel que fa al sou de l’alcalde, a més de la rebaixa del 2012, es va tornar a reduir a l’inici del mandat 2015-2019 i, per tant, és un 10% inferior del que es va aprovar al 2007. El sou de l’alcalde es troba un 10% per sota del límit legal.
El Ple també ha aprovat la reducció d’un 5% de les aportacions als grups municipals i la incorporació d’un regidor/a a dedicació exclusiva per grup municipal.  D’altra banda, no es contempla cap import en concepte d’indemnització per assistències.
Comissions de seguiment

A la sessió de Ple també s’han creat 4 comissions de seguiment i participació temàtiques  com a espais de diàleg entre les diferents formes polítiques amb representació al consistori. Així les comissions creades són:
• Comissió de seguiment de Benestar, Drets Socials i Habitatge
• Comissió de seguiment de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
• Comissió de seguiment de Participació Ciutadana, Transparència i Govern Obert
• Comissió de seguiment d'empreses municipals i ens supramunicipals

Aquestes comissions tindran com a funció debatre i/o consensuar, si s’escau, propostes que ajuden a millorar els serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania.
Al darrer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió extraordinària, el Ple també ha aprovat la designació de representants als diferents organismes i entitats dels quals l’Ajuntament forma part.

Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés