Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

Per l’any 2020, l’Ajuntament de Mollet prioritzarà la justícia social i la lluita contra la crisi climàtica

28/10/2019

Acció Institucional

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les ordenances i preus públics per a 2020, presentades pel govern municipal, prioritzant la justícia social i la lluita contra la crisi climàtica. Així mateix, les ordenances també contemplen un recàrrec del 50% de l’IBI per als pisos buits.

La proposta d’ordenances i preus públics, que ha estat presentada pel govern municipal i aprovada a la sessió plenària d’aquest dilluns amb els vots favorables de l’equip de govern i el grup municipal de Podem Mollet i les abstencions d’Ara Mollet – ERC – MES, Mollet en Comú, Ciutadans i Junts per Mollet, es basa en els següents criteris:

Ordenances socialment justes   

Segueixen vigents les bonificacions de caràcter social i la tarifació social dels darrers anys destinades a les famílies més vulnerables amb el propòsit de garantir la justícia social, que entre d’altres són:  

 • 2n any consecutiu amb tarifació social a les escoles bressol municipals

 

 • Bonificacions socials per l’aigua, residus, Cursos i Tallers, Escola Municipal de Musica i Dansa, activitats esportives, etc. A més, l’ordenança general preveu que, previ informe dels Serveis Socials, es puguin atorgar bonificacions.

 

 • Les bonificacions de les ordenances també es complementen amb subvencions per motius de la renda destinades a diferents col·lectius sensibles com ara persones amb discapacitat, famílies vulnerables, famílies monoparentals, etc.

 

 • En total, el pressupost destinat a bonificacions, exempcions i beneficis fiscals serà superior als 3 milions d’euros.

 

Ordenances adreçades a la lluita contra la crisi climàtica

S’amplien els incentius fiscals per afavorir les mesures de preservació del medi ambient.

 • Bonificació de l’IBI durant 5 anys per promoure l’energia solar en aquells casos que no s’estigui obligat per normativa. Bonificació del 50% (per unitats unifamiliars i plurifamiliars). Bonificació del 30% (per activitats econòmiques)

 

 • Bonificació de l’impost de vehicles amb distintiu Zero i Eco i supressió de les bonificacions als que tinguin més de 25 anys.

 

 • També en relació als vehicles, en la taxa de zona blava es declaren com a no subjectes els vehicles amb distintiu Eco i Zero

 

 • Pel que fa la taxa de llicències d’activitat s’inclouen com a no subjectes, sempre que aquestes mesures no siguin d’obligat compliment per la normativa vigent, l’aprofitament solar tèrmic, solar fotovoltaic, geotèrmia, eòlica o infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, així com la introducció de mesures per a la reducció del 50% o més de la producció de residus i/o altres contaminants.

 

 • En referència a la taxa de llicències urbanístiques es bonificaran amb un 95% les obres i instal·lacions que promoguin les energies solar tèrmica, fotovoltaica, geotèrmica, les infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics, l’adequació a la normativa sobre accessibilitat i la rehabilitació de façanes.     

 

Manteniment dels serveis públics municipals

En aquest cas l’objectiu és actualitzar les ordenances fiscals i de preus públics per adequar-les als costos dels serveis públics i, així, assegurar el seu manteniment.

 • S’incrementa el rebut mitjà de l’IBI 0,50 cèntims mensuals respecte al rebut de 2017

 

 • També s’actualitzen d’altres taxes, com en el cas de la que afecta als residus, que s’incrementen fruit dels preus aprovats per d’altres administracions.

 

Les ordenances per a l’exercici 2020 també contemplen un recàrrec del 50% de l’IBI per als pisos buits i millores a l’hora d’accedir al fraccionament de tributs i facilitar el seu pagament.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès