Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

Llum Verda municipal al desenvolupament del Calderí

20/07/2020

Acció Institucional

El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General al sector del Calderí. La reordenació comportarà que més del 80% del sector, actualment la seva pràctica totalitat de propietat privada, es dediqui a ús públic amb zones verdes, parcs i equipaments (educatius, sanitaris, esportius, entre d’altres). La resta (19,59%) es destinarà a ús residencial, amb la previsió de 480 habitatges de protecció oficial i ús terciari, que reforçarà la capitalitat de Mollet al Baix Vallès.

La modificació del Pla General, que  compta amb els informes d’administracions sectorials, com l’Agència Catalana de l’Aigua i Protecció Civil, entre d’altres, suposa una ordenació molt per sobre dels paràmetres urbanístics fixats per la normativa. Així succeeix per exemple amb les zones  verdes, parcs i espais públics, ja que la modificació planteja més 94.000 m2, front els 29.000 m2 que preveu l’estàndard de la normativa catalana. El mateix succeeix amb els equipaments, ja que mentre l’estàndard urbanístic preveu un mínim de 24.752 m2, la proposta de modificació preveu aproximadament 94.000 m2.  

Pel que  fa als equipament, aquesta modificació, contempla que l’ajuntament de Mollet del Vallès, rebrà de manera gratuïta la cessió de sòl per equipaments:

a)    Docent

b)    Assistencial i sanitari

c)    Cultural, recreatiu i d’espectacles

d)    Serveis ambientals

e)    Esportius

Així mateix, el Pla també comporta la creació de 480 habitatges de protecció oficial, el que representa el 36% del total d’habitatges convertint-se en la zona amb més habitatge protegit de Mollet i una zona terciària que suposa un 9,79% del sector que potenciarà la capitalitat de Mollet al Baix Vallès.

L’alcalde, Josep Monràs, ha declarat que “Es una oportunitat extraordinària, recuperar  un espai privat, el 80% del qual serà per a ús públic, i el 20% restant per a ús residencial i terciari. De la part residencial, el 40%, gairebé la meitat, per a pisos de protecció oficial, essent l'operació d'habitatges de protecció oficial més important de la ciutat. Aquesta operació obre portes i oportunitats per al conjunt de les molletanes i molletans d'avui i del futur, podent construir allà equipaments públics en matèria d'educació, esportius, ambientals i sanitaris. És, en definitiva, una oportunitat única, un pla que permetrà generar molts equipaments públics".

Per la regidora de Planificació, Gestió i Disciplina Urbanística, Mireia Dionisio, “Després de molts anys per fi podem dir que estem a punt de finalitzar la tramitació urbanística del Calderí. Estic segura que suposarà una gran oportunitat per a Mollet i que és una gran aposta pel futur de la nostra ciutat, amb gairebé mig miler d'habitatges de protecció oficial, equipaments públics i zones verdes.”

La modificació s’ha aprovat amb els vots favorables del govern municipal (PSC i Podemos Mollet) i Ciutadans. L’abstenció de Junts per Mollet i el vot contrari de Ara Mollet- ERC-Mes i Mollet en Comú.

Un cop aprovada provisionalment pel Ple, es passarà ja a aprovació definitiva de la Comissió de Territori de Catalunya.  

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès