Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

L’Ajuntament i MicroBank firmen el primer conveni de tota la comarca que té en compte projectes d’innovació

29/10/2020

Empresa

El conveni firmat entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i MicroBank inclou una línia específica per a les persones emprenedores i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19. Com a novetat a nivell comarcal, el conveni també facilitarà l’accés al finançament a persones emprenedores per contribuir a la creació i promoció de projectes empresarials de caràcter innovador per potenciar la generació de llocs de treball.

El coordinador de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Innovació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i vicepresident dels Serveis Municipals d’Ocupació (EMFO), Raúl Broto, la gerent dels Serveis Municipals d’ocupació, Nadal Sau, i la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina,  el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han subscrit un conveni de col·laboració per facilitar, per una banda, la liquiditat a persones emprenedores i microempreses afectades per la crisi provocada per la Covi-19, i per altra banda, el finançament de projectes empresarials amb caràcter innovador mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros.

En el context de la crisis sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinada a persones autònomes i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats derivades de la Covid-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions.

Cal destacar també que aquest conveni inclou, com a novetat a nivell comarcal, els Microcrèdits d’Innovació adreçats a microempreses que tinguin un projecte empresarial de caràcter innovador.

El conveni, juntament amb els projectes innovadors, també potenciarà l'autoocupació i incentivarà l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 

Qui se’n beneficiarà?

Les persones beneficiàries seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès a través de MolletHub.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

 

L’Ajuntament promou l’autoocupació

En virtut d'aquest conveni, l’Ajuntament de Mollet del Vallès  promourà la detecció de les necessitats de finançament, amb la finalitat d’incentivar l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La missió de Mollet Hub de l’Ajuntament de Mollet és ser l’ens impulsor i dinamitzador dels agents de l’ecosistema d’innovació i el Baix Vallès centrat en la ciutadania i en el teixit empresarial per a un desenvolupament econòmic sostenible i un compromís social en el territori. Alhora, impulsa i dona suport a la creació de nous negocis i al manteniment del teixit empresarial.

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la  seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i al benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès