Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

Aprovació definitiva d’El Calderí

20/11/2020

Actualitat

La Comissió Territorial d’Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla General al sector de El Calderí. La reordenació comportarà que més del 80% del sector, actualment la seva pràctica totalitat de propietat privada, es dediqui a ús públic amb zones verdes, parcs i equipaments (educatius, sanitaris, esportius, entre d’altres). La resta (19,59%) es destinarà a ús residencial, amb la previsió de 480 habitatges de protecció oficial i ús terciari, que reforçarà la capitalitat de Mollet al Baix Vallès.

La Comissió Territorial d’Urbanisme, es va reunir, dilluns 16 de novembre, i, desprès de valorar tota la documentació i informes d’administracions sectorials, com l’Agència Catalana de l’Aigua i Protecció Civil, entre d’altres, ha aprovat definitivament la modificació del Pla General al sector de El Calderí. En l’acord d’aprovació definitiva també demana a l’Ajuntament de Mollet que complementi alguns aspectes tècnics menors com: incorporar la nomenclatura de les noves claus urbanístiques, delimitació de plànols, adaptació a la nova nomenclatura d’HPO, completar l’agenda de desenvolupament del sector, etc.

La modificació aprovada definitivament suposa una ordenació molt per sobre dels paràmetres urbanístics fixats per la normativa. Així succeeix per exemple amb les zones  verdes, parcs i espais públics, ja que la modificació planteja més 94.000 m2, front els 29.000 m2 que preveu l’estàndard de la normativa catalana. El mateix succeeix amb els equipaments, ja que mentre l’estàndard urbanístic preveu un mínim de 24.752 m2, la proposta de modificació preveu aproximadament 94.000 m2.  

Pel que  fa als equipament, aquesta modificació, contempla que l’ajuntament de Mollet del Vallès, rebrà de manera gratuïta la cessió de sòl per equipaments:

 

a)    Docent

b)    Assistencial i sanitari

c)    Cultural, recreatiu i d’espectacles

d)    Serveis ambientals

e)    Esportius

 

Així mateix, el Pla també comporta la creació de 480 habitatges de protecció oficial, el que representa el 36% del total d’habitatges convertint-se en la zona amb més habitatge protegit de Mollet i una zona terciària que suposa un 9,79% del sector que potenciarà la capitalitat de Mollet al Baix Vallès.

L’alcalde, Josep Monràs, ha declarat “Desenvolupar el Calderí és una gran oportunitat per Mollet, significa recuperar el 80% d’un espai que actualment és privat, que es podrà destinar a escoles bressol, un nou ambulatori o un gran complex esportiu, per exemple. És, en definitiva, una oportunitat única".

Per la regidora de Planificació, Gestió i Disciplina Urbanística, Mireia Dionisio, “Aquest espai permetrà a més, fer un dels barris amb més piso de protecció oficial, 480, per a que el jovent molletà pugui fer la seva vida a la ciutat que els va veure néixer, Mollet del Vallès.”


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès