Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

L’Ajuntament de Mollet celebra un Ple ordinari el dijous 25 de març per via telemàtica

24/03/2021

Acció Institucional

El dijous 25 de març, a les 18.00 h, el consistori molletà celebrarà una sessió plenària ordinària telemàtica.

La sessió es podrà seguir en directe a través del web municipal www.molletvalles.cat

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 22 de febrer, la extraordinària de 15 de març i la extraordinària i urgent de 16 de març de 2021.

2. Donar-se per assabentat de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 corresponent a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms.

3. Aprovació de mesures en relació al resultat del tancament del pressupost de l’exercici 2020.

4. Aprovació de la delegació expressa de la competència per resoldre les sol·licituds de compatibilitat del Ple a la Junta de Govern Local.

5. Rectificació dels errors materials de l’Ordenança Fiscal núm. 0 General de Gestió, Inspecció i Recaptació i de la núm. 1.1.3. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

6. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Mollet del Vallès i Montcada i Reixac.

7. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Mollet del Vallès i Lliçà de Vall.

8. Aprovació d’una proposta per elaborar una llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles.

9. Aprovació d’una proposta per reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% del Fons de recuperació procedent de la UE.

10. Aprovació d’una proposta sobre la restitució del tipus d’IVA del 10% per al sector de perruqueria i estètica.

11. Aprovació d’una proposta de suport als treballadors i en contra del tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt.

12. Aprovació d’una proposta a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una llei trans estatal.

13. Mocions d'urgència

14. Precs i Preguntes:

- Prec per l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública

- Prec en relació a la instal·lació d'una sala de jocs recreatius-bingo a la nostra ciutat


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès