Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

L’Ajuntament de Mollet presenta la liquidació del pressupost de l’any 2020 clarament marcada per la Covid 19

26/03/2021

Economia

Una de les xifres destacades dels comptes municipals de l’exercici anterior és que l’Ajuntament, en un any atípic marcat per la pandèmia, continua tenint una ràtio d’endeutament molt per sota del màxim legal i constata que l’Ajuntament ha continuat fent una gestió solvent dels recursos públics en l’any de la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19.

La Intervenció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès informa favorablement de la liquidació del pressupost de la Corporació de l’any 2020. Els comptes contemplen  aquesta nova realitat i l’excepcionalitat viscuda, i la posada en marxa del Pla municipal de de protecció social, reactivació econòmica i impuls de l’ocupació per fer front a les necessitats socials i de reactivació econòmica de la ciutat per fer front als efectes del COVID19.  Així s’ha donat compte en el ple ordinari del dijous 25 de març. L’informe conclou per l’Ajuntament tanca tots els indicadors econòmics amb positiu, excepte el romanent de tresoreria per despeses generals, que el 2020 es tanca amb un resultat negatiu de 442.231,92, clarament influenciat pel comportament dels ingressos fruit del COVID 19 durant el 2020 i  com a conseqüència del deute antic que tenen amb l’Ajuntament particulars, i altres administracions. 

D’altra banda, l’endeutament s’ha mantingut molt per sota del límit legal de 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals. Es fixa en el 57,39%. 

Pel que fa  els organismes autònoms i el consorci adscrit presenten tots presenten resultats positius, excepte l’IME que tanca amb resultat pressupostari negatiu de 158.746,23€ fruit de la situació COVID i la manca d’ingressos per quotes de bressols, música i dansa.

Pel que fa més concretament, l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, afirma que “ L’any 2020 ha estat un any especialment complicat i en el que es va aprovar un dels majors paquets de recursos  econòmics de la comarca per ajudar a famílies i comerços afectats per la crisi sanitària i econòmica. Tot i així, els comptes de l’Ajuntament continuen sent bons.” I ha afegit “Tenim un endeutament molt per sota del que marca la llei, però si cal decidir entre tenir superàvit o endeutar-nos per poder ajudar als nostres conciutadans i teixit comercial en aquests difícils moments, el govern municipal que presideixo, té molt clar que la prioritat és ajudar a la recuperació econòmica i que d’aquesta crisi, sortirem tots junts”.

En aquesta mateixa línia, per la primera tinenta d’alcaldia i coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio, “els comptes de l’Ajuntament evidencien l’acurada gestió econòmica del govern municipal i del cos tècnics, als quals volem agrair la  seva tasca, respectant els criteris pressupostaris fixats per llei per a l’administració local. També és molt important recordar la difícil situació de liquiditat que ens provoca el deute que tenen altres administracions amb la nostra ciutat. Des de l’Ajuntament insistirem a reclamar els deutors per disposar dels diners que són de tots els molletans i les molletanes i que són més necessaris que mai”.

 

1 pobresa Cat 150x151     3 salut cat 150x153   8 treball cat 150x150   10 desigualtat cat 150x151


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès