Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

L’Ajuntament informa

02/10/2019

Acció Institucional

En referència al primer Ple ordinari d’aquest mandat 2019 – 2023 que es va celebrar el passat dilluns 30 de setembre, l’Ajuntament de Mollet del Vallès vol informar que l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària es va elaborar seguint la recent jurisprudència emesa pel Tribunal Suprem que ha modificat la interpretació jurídica que es venia fent fins ara de les normes aplicables i del Reglament Orgànic Municipal.

En concret, una sentència del Suprem ha dictaminat que els plens només poden votar propostes de competències municipals.

A partir d’aquí, i per tal de mantenir els debats i que els grups municipals puguin expressar els seus posicionaments, les propostes que no tenen a veure amb competències municipals i que no compleixen aquells requisits que les permetrien estar incloses a l’ordre del dia, es va oferir als grups municipals poder debatre-les a la junta de portaveus i donar publicitat del continguts de les propostes i dels posicionaments dels grups.

Tanmateix, també s’han reordenat les competències entre òrgans municipals (govern i Ple) i aquelles qüestions que tenen a veure amb competències municipals però no correspon la seva aprovació al Ple, es van poder exposar i debatre en l’apartat de precs.

D’aquesta manera, se segueix garantint el dret dels grups municipals a debatre i manifestar la seva opinió sobre temes que són competència d’altres òrgans municipals, com pot ser l’alcalde, els regidors, la junta de govern, etc.
Així mateix, pel que fa la participació d’entitats i veïns a les sessions plenàries a partir d’aquesta sessió de Ple s’han respost les sol·licituds atenent el que diu el Reglament Orgànic Municipal que en tot cas requereix que les plataformes i associacions estiguin enregistrades al Registre d’Entitats Ciutadanes.

Afegir, que tal i com es va comprometre l’alcalde en aquest mateix Ple, properament es convocarà una junta de portaveus per aclarir i esvair qualsevol dubte que puguin tenir els diferents grups municipals.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès