Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

Justícia social i lluita contra el canvi climàtic: prioritats de les ordenances fiscals per al 2020

08/10/2019

Economia

El govern municipal ha començat la ronda de contactes amb la resta de grups municipals per tal de poder negociar i aprovar el proper Ple d’octubre el document d’Ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2020.

Els criteris que s’han tingut en compte per tal d’elaborar la proposta són l’actualització de les ordenances per tal d’adequar-les als costos dels serveis públics i assegurar-ne el seu manteniment i l’aposta per unes ordenances fiscals que a través de l’aplicació de criteris de renda que donin cobertura a les famílies més vulnerables i garanteixin la justícia social.

A més, amb l’objectiu de reforçar les mesures per lluitar contra el canvi climàtic,  la proposta d’ordenances també amplien el conjunt d’incentius fiscals per afavorir les mesures mediambientals i de sostenibilitat i promoure els sistemes de generació d’energies renovables, com ara els panells solars o els receptors d’energies ecològiques , i de reducció de residus. 

Com a novetat, també es planteja la introducció d’ un recàrrec del 50 % sobre la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a pisos buits propietat de persones jurídiques i grans tenidors, increment del percentatge d’ajut en el pagament de l’IBI del pisos que es posin a disposició de la borsa de lloguer municipal o  millores per tal de facilitar el pagament fraccionat de deutes tributaris, entre d’altres.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès