Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

El govern municipal proposa eximir de pagar la plusvàlua quan es perdi l’habitatge

20/03/2012

Economia

L’equip de govern proposarà, a la sessió plenària del 26 de març, modificar una ordenança fiscal que permetrà l’exempció de l’impost de plusvàlues en cas de dació en pagament de la vivenda habitual.

El govern municipal, amb aquesta proposta, vol eximir de la plusvàlua a aquelles persones que perden el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària. Concretament, es tracta d’una exempció per aquells habitatges que tinguin un valor cadastral inferior a 200.000 €. Aquesta modificació s’aplicarà amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2011, en cas que sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament de Mollet.

Així, l’impost de plusvàlua que el propietari d’un pis ha de pagar a l’Ajuntament quan hi ha un canvi en la propietat, no s’haurà de pagar en aquests casos com si es tractés d’una operació normal de compravenda d’un habitatge.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès