Català | Castellano RSS

Rambla de Pompeu Fabra

La rambla de Pompeu Fabra és un dels espais de la ciutat que gaudeixen d'un enjardinament més singular i vistós. Està format per una gran diversitat d'arbustos i de plantes herbàcies amb floracions vistoses durant totes les estacions de l'any que, conjuntament amb els paviments i graves de colors, formen un original mosaic cromàtic enmig de la ciutat. Per la seva bellesa i originalitat, la rambla ha estat guardonada com a Millor Espai Públic Florit 2016 pel Jurat de Viles Florides, un moviment que promou la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya amb el suport de la Generalitat.
 
L'enjardinament d'aquest espai urbà es va fer per resoldre i embellir la mitgera del darrer tram de la rambla. Es va optar per un enjardinament basat en alineacions uniformes de diferents plantes que ofereixen una imatge de línies de colors, formes i volums canviants al llarg de les diferents estacions de l'any. El recorregut s'inicia a la rotonda de la Vinyota amb un monòlit identificatiu de Mollet del Vallès i uns testos d'acer cortén amb boixos retallats.

 

 

 

La rambla Pompeu Fabra és un molt bon exemple de jardineria sostenible. S'han escollit les espècies vegetals més adaptades al medi urbà i al clima mediterrani autòcton per tal que es desenvolupin en les millors condicions i facilitin el manteniment i conservació de l'espai. Cada línia de plantació s'ha situat en escocells que compten amb tela antiherbes, reg subterrani localitzat per degoteig i un recobriment amb graves que ajuden a mantenir la humitat i evitar l'aparició de males herbes. El paviment està format per una capa de formigó tenyit amb òxid de ferro que li confereix una imatge molt més natural. Malgrat que no és un espai per als vianants, aquest paviment possibilita un passeig tranquil entre les diferents plantacions i facilita també la neteja i manteniment de l'espai.


D'entre les espècies d'arbres més destacades hi trobem magraners, falsos pebrers, sapindals i aurons blancs. Pel que fa als arbustos i plantes herbàcies hi ha força gramínies com Nassella, Festuca, Miscant o Carex i moltes espècies de floracions vistoses com Bulbinella, Tulbalgia, Agapant, Teucrí blau, Romaní, Gaura  o Margarites grogues.
 
Aquest variat conjunt de vegetació, forma un espai ideal en equilibri natural i actua com a refugi per a fauna beneficiosa. Aquest fet, permet dur a terme en aquesta zona la Gestió Integrada de Plagues, de manera que es potenciïn els elements naturals de control de plagues i malalties i no sigui necessari cap tipus de tractament plaguicida.
 

Situació
Al límit dels barris de Can Pan tiquet i la Vinyota, des del carrer de Can Flaquer fins a la plaça de Sant Vicenç.  
 
Dades tècniques
Projecte: Josep M. Mompín i Valeri, paisatgista, serveis tècnics municipals
 
Empresa i any d'execució: OHL i Aricoforest 2008
 
Direcció de l'obra: Josep M. Mompín i Valeri - Claudio Salaverria - Àlex March , serveis tècnics municipals
 
Superfície total: 3.900 m²
 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès