Català | Castellano RSS
La ciutat Mollet en xifres

Mollet en xifres

Les dades estadístiques que s'ofereixen tenen un caràcter merament informatiu i de divulgació de la realitat de la ciutat. En algun cas, les xifres poden ser lleugerament diferents amb les que recullen les estadístiques oficials.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès