Català | Castellano RSS

Ordenances municipals

Document Ordenança sobre llicències d'ACCÉS DE VEHICLES ALS LOCALS (guals) (551 KB) - pdf

Document Ordenança d'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (257 KB) - pdf

Document Ordenança reguladora de l'APLICACIÓ AGRÍCOLA DE RESIDUS ORGÀNICS i altres fertilitzants nitrogenats a Mollet del Vallès (1.9 MB) - pdf

Document Ordenança municipal de tinença d'ANIMALS DE COMPANYIA (52 KB) - pdf

Document Ordenança de CIRCULACIÓ de vehicles i vianants (230 KB) - pdf

Document Ordenança de CONVIVÈNCIA ciutadana i de la via pública (789 KB) - pdf

Document Ordenança d'intervenció municipal en ESPECTACLES públics i activitats recreatives. (469 KB) - pdf

Document Ordenança reguladora dels ESTABLIMENTS DE SERVEIS TELEFÒNICS per a ús públic (29 KB) - pdf

Document Ordenança sobre ESTACIONAMENT RESERVAT (127 KB) - pdf

Document Ordenança sobre ESTACIONAMENT RESERVAT (annex) (659 KB) - pdf

Document Ordenaça d'ESTALVI D'AIGUA (87 KB) - pdf

Document Ordenança de GARATGES i aparcaments (1.4 MB) - pdf

Document Ordenança reguladora de la INTERVENCIÓ INTEGRAL de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (235 KB) - pdf

Document Ordenança d'OBRES I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS en el domini públic (1.4 MB) - pdf

Document Ordenança reguladora del servei municipal de RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIALS (156 KB) - pdf

Document Ordenança municipal per a la gestió de RUNES i terres (18 KB) - pdf

Document Ordenança municipal sobre el SOROLL i les vibracions (2.3 MB) - pdf

Document Ordenança municipal sobre les normes sanitàries aplicables als establiments de TATUATGE I/O PÍRCING (23 KB) - pdf

Document Ordenança municipal del servei urbà de TAXI (73 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès