Català | Castellano RSS

Mollet Impulsa, SL

Plaça Major, 1, (Ajuntamentl)

Telèfon 93 570 87 51.  Fax 93 579 51 05

Adreça electrònica: molletimpulsa@molletvalles.cat

 
Gestiona de manera directa el servei de promoció econòmica de la ciutat. També es fa càrrec del patrimoni municipal de sòl i habitatge i del servei de gestió econòmica i financera d'altres entitats amb participació de l'Ajuntament o dels seus ens dependents.
 
Podeu consultar el perfil del contractant al web de la Plataforma de contratació pública (veure el perfil del contractant de Mollet Impulsa SL).
 
Actualment també gestiona la Junta de Compensació de la unitat d'actuació de la Farinera. Més informació Aquí.
 
Codi DIR3 per facturació electrònica: LA0007496 

 

Manual de prevenció de riscos penals  Mollet Impulsa SL  

 

Licitacions

1. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC DEL CONJUNT D'EDIFICIS DE L'ÀNTIGA FÀBRICA LEFA SITUADA A C/ INDUSTRIA, 1 DE MOLLET DEL VALLÈS

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=76023740

 

2. MOLLET IMPULSA SL LICITA UN CONTRACTE DE COMPRAVENDA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, D’UNA PARCEL.LA SITUADA A L’ANTIC CAMI DEL CALDERÍ S/N, ANOMENADA “CAMP DE FUTBOL” EN L´ÀMBIT DEL CALDERÍ AL MUNICIPI DE MOLLET DEL VALLÈS.

 

Anar al Perfil del contractant de Mollet Impulsa

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès