RSS

Comissions informatives

Les comissions informatives tenen per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar a les comissions, mitjançant la presència de regidors que pertanyen als mateixos en proporció al número de regidors que tinguin al Ple. Les comissions informatives es reuneixen en convocatòria ordinària una vegada al mes, els dies previs a la convocatòria ordinària del Ple municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I TERRITORI
- Mireia Dionisio Calé
- Josep Maria Garzón Llavina
- Mercè Pérez Piedrafita
- Marina Escribano Maspons
- Mari Carmen Moya Hidalgo
- Xavier Buzón Juan
- Marta Vilaret García
- Josep Amaya Aguilar
- Antonio Cisneros Fernández (PRESIDENT)
- Joan Daví Mayol
- Susana Calvo Casadesús
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’INSTITUCIÓ, BENESTAR I DRETS SOCIALS
- Mercè Pérez Piedrafita
- Ana María Diaz Aranda
- Raúl Broto Cervera
- José Francisco Sancho Conde
- Xavier Buzón Juan
- Gabriel Espinosa Andrés
- Oriol López Mayolas (PRESIDENT)
- Manel Sostres Bordas
- Elena Cisneros Fernández
- Jordi Talarn Brich
- Susana Calvo Casadesús

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès