Català | Castellano RSS

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i set regidors i regidores, que són els anomenats tinent o tinenta d'alcaldia. Els membres de la Junta són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen les atribucions que els delega. La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana.
 
Membres de la Junta de Govern Local
Josep Monràs i Galindo, Alcalde
Mireia Dionisio Calé, Primera tinenta d'alcaldia
Josep Maria Garzón i Llavina, Segon tinent d'Alcaldia
Mercè Pérez Piedrafita, Tercera tinenta d'Alcaldia
Raúl Broto Cervera, Cinquè tinent d'Alcaldia
Ana María Díaz i Aranda, Quarta tinenta d'Alcaldia
Martí Turegano, Sisè tinent d'Alcaldia

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès