Català | Castellano RSS

Espai 26, participació i proximitat

L'Espai 26 és el marc de desenvolupament de la participació ciutadana a Mollet. Està encaminat a aconseguir que la ciutadania participi de manera més activa, tot seguint els criteris de governança, participació i transparència que permetin fer créixer el sentit de responsabilitat i pertinença a la ciutat. Serà un espai propi, divers i ampli de participació ciutadana que permeti a la ciutadania i als agents socials i econòmics fer aportacions i ser copartícep del progrés de la ciutat. 
 
L'Espai 26 englobarà totes les accions de participació ciutadana impulsades des de l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar i desenvolupar els mecanismes de participació de la ciutadania en els afers públics. En el context actual en què la ciutadania reclama avançar en la governança compartida de la ciutat, l'Ajuntament desenvolupa noves eines de participació, com el Consell de Ciutat.
 
L'Espai 26 aproparà l'acció del govern a la ciutadania, amb el doble objectiu que n'entengui el funcionament i que pugui fer aportacions directes als seus representants. Per això, l'Espai 26 englobarà totes les accions que l'Ajuntament impulsa per promoure la participació de la ciutadania en els afers públics i n'inclourà també de noves, que s'aniran desplegant paulatinament. Les accions de l'Espai 26:

  • L'alcalde a prop teu: sessions obertes a tot el veïnat per explicar temes d'especial rellevància ciutadana. En aquesta sessió, l'alcalde i els regidors responsables exposaran el tema i, tot seguit, s'obrirà un torn obert de paraules.
  •  Regidors als barris: es continua desplegant les funcions del regidor/a de barri, per mitjà de l'espai periòdic d'atenció al veïnat en els equipaments municipals i les sessions obertes amb la ciutadania sobre temes rellevants pel barri. Podeu demanar dia i hora per parlar amb el regidor o la regidora del barri trucant al telèfon 93 571 95 00, apropant-se al centre cívic que tingueu més a prop o a través de l'Administració electrònica.

Consulteu el calendari dels dies i hores de visita.

A més, teniu diversos espais de participació i de comunicació constant amb l'alcalde de la ciutat, des d'una administració propera i disposada a treballar amb i per les persones

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès