Català | Castellano RSS
L'Ajuntament Participació ciutadana Pla d'Acció de Millora dels Polígons

Pla d'Acció de Millora dels Polígons

L'Ajuntament de Mollet del Vallès té com a objectiu promoure un model relacional entre els diferents agents del territori (ajuntament, ciutadania, entitats i empreses), basat en el treball compartit i transversal, per tal de millorar conjuntament la ciutat. En aquest sentit, s'ha establert la voluntat de desenvolupar un projecte que cerca la implicació i el compromís de les empreses ubicades a les zones industrials de la ciutat (La Farinera, Can Prat i Can Magarola) en la millora de les condicions de les infraestructures i serveis que els ofereix la ciutat per al desenvolupament de la seva activitat.

Què és el Pla de Millora del PAE

El Pla de Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Mollet del Vallès és un programa de compromisos i accions per a la millora de les condicions de les infraestructures i serveis que la ciutat ofereix a les empreses per al desenvolupament de la seva activitat productiva. El programa s’ha desenvolupat mitjançant un procés participatiu amb el concurs de diferents agents vinculats als PAE de la ciutat: empreses dels PAE, persones propietàries de naus i terrenys, interlocutors socials, tècnics municipals i ciutadania en general interessada en el desenvolupament econòmic i social del municipi.

Les actuacions que incorpora aquest pla i que es duran a terme als polígons de Can Magarola, Can Prat i La Farinera, giren entorn a quatre línies estratègiques:

  1. Impulsar l’associacionisme empresarial als PAE com a vehicle impulsor per a la seva millora
  2. Fomentar la cooperació entre els agents del territori i les empreses dels PAE.
  3. Fomentar la transició energètica dels PAE cap a un model energètic distribuït i en xarxa basat en l’eficiència energètica i en les energies renovables, amb infraestructures més petites i properes al consumidor.
  4. Millora dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat, dotant a les zones industrials de cobertura i manteniment total dels serveis que necessiten les empreses.

El procés que s'ha desenvolupat  és un programa de compromisos i d'accions, organitzat en diferents fases, en què les empreses, la ciutadania i l'Ajuntament treballen conjuntament.


  

Fase final del Pla de Millora dels PAE

Document Document final de resultats  (161 KB) - pdf

Documentació de la jornada de presentació del Procés Participatiu de 14 de juny de 2016

Document Conferència: El futur dels polígons industrials (1.4 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès