Català | Castellano RSS

Col·lecció Vicenç Plantada

La col·lecció Vicenç Plantada té com a objectiu publicar estudis i materials monogràfics relatius a Mollet del Vallès i els pobles veïns (Baix Vallès) de manera rigorosa i divulgadora alhora. La col·lecció pren el nom de Vicenç Plantada i Fonolleda (1839-1913), l’estudiós molletà que va fer importants contribucions al coneixement de la ciutat.
Els llibres es poden adquirir a la botiga del Museu Abelló (Berenguer III, 122).

Guia de les escultures de Mollet del Vallès. Metalls, tècniques i curiositats

Autora: María Asunción Valiente Bermejo
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2015
Pàgines: 117
Mides: 17 x 24 cm

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 13

Aquesta publicació dóna a conèixer les escultures metàl·liques que trobem als espais públics de Mollet. Les descriu des d'una perspectiva tècnica: els aliatges que les conformen, les tècniques d'unió emprades i les formes de protegir-les de la corrosió ambiental, però alhora, l'explicació va acompanyada de la motivació, el simbolisme i l'ànima que van promoure i donar essència a aquestes obres. La informació s'organitza en fitxes, on trobareu tant les dades tècniques obtingudes de l'observació i dels projectes tècnics consultats, com també un recull d'anècdotes, curiositats i simbolismes associats a cada escultura, fruit de les converses amb autors, responsables municipals i empreses involucrades. L'objectiu és convidar-vos a ramblejar, a redescobrir en família el nostre patrimoni, i, en definitiva, a valorar-lo i estimar-lo.

La vida rural a Gallecs. Dietaris de Joan Ros Herrero (1895-1978)

La vida rural a Gallecs. Dietaris de Joan Ros Herrero (1895-1978)

Autores: Judith Ansó Ros i Glòria Campoy Collado
Editor: Centre d’Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2011
Pàgines: 292
Mides: 17 x 24 cm
PVP: exhaurit

Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 12

Aquest va ser el treball guanyador de la VII Beca de Recerca Vicenç Plantada. El treball ressegueix la vida de Gallecs des de les primeres dècades del segle XX fins als anys setanta, a través d’un personatge singular, Joan Ros Herrero. Pagès, és un home autodidacta que s’interessa per to el que l’envolta i la història que el condiciona. A través dels dietaris i llibretes on anava anotant totes les seves activitats, des del que plantava, el temps que feia, el bestiar que comprava o venia... fins a la guerra i l’expropiació per construir una gran ciutat a Gallecs que finalment no es va arribar a fer, les autores han reconstruït la història de la família, les masies, els esdeveniments històrics, els conreus, les festes i tot el que representava viure, en aquella època, a Gallecs.

 

Etnobotànica a Gallecs. Plantes i cultura popular al Baix Vallès

Etnobotànica a Gallecs. Plantes i cultura popular al Baix Vallès
Autors: M. Àngels Bonet Galobart, Mònica Roldan Molina, Jordi Camprubí Amat, Joan Vallès Xirau
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2008
Pàgines: 312
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 15 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 11
 
Aquest va ser el treball guanyador d’un accèssit de la V Beca de Recerca Vicenç Plantada. L’objectiu fonamental d’aquest treball és establir els catàlegs de les plantes conegudes, apreciades i utilitzades per la gent que viu a Gallecs, amb l’especificació dels seus noms i usos. Gallecs, una mena de petit oasi de natura envoltat d’urbanització, preserva biodiversitat silvestre (pel que fa a les plantes, clapes de vegetació natural), agrobiodiversitat (camps, horts, vinyes, vergers) i etnobiodiversitat (sabers populars sobre les plantes).

 

La Sardana a Mollet. Un segle d'història

La Sardana a Mollet. Un segle d'història
Autora: Consol Garcia-Moreno i Marchan
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2007
Pàgines: 301
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 15 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 10
 
Mollet era considerada una vila sardanista el primer terç del segle XX. Comptava amb una entitat constituïda per gestionar el conreu d’aquesta dansa i impulsar la seva expansió des de 1926; la sardana, però, ja s’havia fet present en actes socials, polítics i festius molletans des da la primera dècada del segle.

El llibre és una crònica de la presència d’aquest fet cultural entre el molletans fins als nostres dies. S’exposa com s’ha manifestat la simbiosi sardanisme-catalanisme en aquesta comunitat vallesana al llarg de tantes dècades. Assenyala tres etapes força definides en la trajectòria del sardanisme a Mollet i analitza les circumstàncies que han determinat els trets que les diferencien.

 

Guia dels arbres d'interès local de Mollet del Vallès

Guia dels arbres d'interès local de Mollet del Vallès
Autora: Olga Alcaide i Ardanaz
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2005
Pàgines: 197
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 12 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 9
 
Aquest va ser el treball guanyador de la V Beca de Recerca Vicenç Plantada. El llibre consisteix en un catàleg dels arbres de Mollet del Vallès que destaquen per les seves característiques intrínseques o per factors locals, fet que els converteix en arbres d’interès local. A cada un d’aquests elements arboris se’ls ha aplicat la Norma Granada, mètode per a taxar els arbres ornamentals, de la que se n’obté un valor econòmic en euros. Com a resultat d’aquest treball, s’han elaborat unes eines didàctiques (plànols de la ciutat, itineraris per la ciutat, clau d’identificació i glossari botànic) que tenen com a objectiu acostar el lector al coneixement de l’arbrat ornamental.

 

Santa Maria de Gallecs. Estudi de materials, tècniques constructives i estat de conservació

Santa Maria de Gallecs. Estudi de materials, tècniques constructives i estat de conservació
Autor: Joan Carles Ortiz i Chacón
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2003
Pàgines: 118
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 10 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 8
 
Aquest va ser el treball guanyador de la IV Beca de Recerca Vicenç Plantada. L’església de Santa Maria de Gallecs és un edifici d’estil romànic, situat en el paratge del mateix nom dins del terme municipal de Mollet del Vallès.
 
El llibre consisteix en un estudi acurat dels materials originaris que es van utilitzar en la construcció de l’església i en les posteriors restauracions. Després d’un breu repàs històric i de les tècniques constructives, el cos del llibre se centra en els resultats analítics i de caracterització dels materials lítics, els morters i els elements ceràmics que formen part dels paraments de l’edifici. Finalment, s’avalua l’estat de conservació, amb l’objectiu d’obtenir pautes per a futures obres de restauració.

 

Joan Ambrós i Lloreda. Per Catalunya i la Llibertat

Joan Ambrós i Lloreda. Per Catalunya i la Llibertat
Autors: Joan Corbalán i Gil i Consol Garcia-Moreno i Marchan
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2002
Pàgines: 526
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 10 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 7
 
En Joan Ambrós va ser regidor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, soldat i escriptor i va morir a l’exili a França.
 
El llibre conté una aproximació a la vida de Joan Ambrós, amb Mollet com a centre i amb l’exili com a punt de referència.  La part més extensa de l’obra és un exhaustiu recull dels seus escrits de joventut i, sobretot, dels seus escrits de l’exili, que inclouen poemes i sardanes, articles i un epistolari. Com a apèndix figura un recull de fotografies, un altre de documents, la bibliografia i les fonts documentals emprades i un complet inventari general d’escrits d’en Joan Ambrós i Lloreda.
 

Els noms de lloc i de persona de Mollet del Vallès

Els noms de lloc i de persona de Mollet del Vallès
Autor: Enric Garcia-Pey
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2001
Pàgines: 413
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 10 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 6
 
Aquest va ser el treball guanyador de la III Beca de Recerca Vicenç Plantada. L’obra és un recull onomàstic d’antropònims, classificats per noms de fonts, cognoms, personatges i sobrenoms -motius- noms de casa i un altre de topònims, classificats segons nom de la població, i temes com l’aigua, arbres singularitzats, construccions, culte, indrets arbrats, indrets singularitzats, masos, partides de terra, zones de pas, poblacions i parròquies, comarques i països i relleu.

 

Josep Fortuny i Torrents. Una biografia política

Josep Fortuny i Torrents. Una biografia política
Autors: Joan Corbalán i Gil i Antoni Lardín i Oliver
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Primera edició: desembre 2000
Segona edició: novembre 2020
Pàgines: 187
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 10 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 5
 
Es tracta de la biografia d’una de les personalitats polítiques més rellevants del Mollet del Vallès contemporani. Josep Fortuny va ser regidor i alcalde de la vil•la durant la Segona República i la Guerra Civil i va morir afusellat per les tropes franquistes l’any 1939.
 
El llibre consta d’una part biogràfica, que narra la vida de Josep Fortuny, lligada a la història del Mollet dels anys 30. L’apèndix documental és la part més àmplia i consta de fotografies, articles publicats a diverses revistes, una Memòria sobre l’època de la Dictadura, els informes políticosocials del processament, el judici sumaríssim, l’estada a la Model i la correspondència que en Josep Fortuny va mantenir amb la seva família. Com a annexos, destaquen diverses actes d’incautació durant la Guerra, un Informe per a la Causa General i un llistat d’organitzacions polítiques molletanes  amb alguns membres locals (1936-1939).

 

La Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès

La Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès
Autora: M. Àngels Suárez i González
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 2000
Pàgines: 369
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 10 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 4
 
Aquest va ser el treball guanyador de la II Beca de Recerca Vicenç Plantada. Es tracta d’una publicació que abasta un període curt però molt important de la història de Mollet del Vallès: el que va de la instauració de la II República fins al començament de la repressió, un cop acabada la Guerra Civil. És un exhaustiu treball que consta de cinc parts ben diferenciades: la població i l’economia dels anys 30, la República, la Guerra Civil i la postguerra. La part més important és la que correspon a la Guerra Civil, on l’autora ens parla de temes com la revolució social, els Fets de Maig, l’economia de guerra, els soldats molletans, les víctimes de la repressió a la reraguarda, els refugiats, els bombardeigs i l’ensenyament. El llibre acaba amb una completa bibliografia, a més d’un annex documental i tres índexs: onomàstic, toponímic i de fotografies.

 

Gallecs, espai obert

Gallecs, espai obert
Autors: Jordi Bertran i Duarte, Jordi Cañas i Sala, Raquel Gallego i Calderón, Mireia Grau i Creus, Eliseu Guillamón i Villalba, Àngel Moreno i Duran, Oriol Nel·lo i Colom i Josep Ribas i Falomir
Editors: Centre d'Estudis Molletans i Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
Any: 1996
Pàgines: 137
Mides: 21 x 13,5 cm
PVP: Exhaurit
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 3
 
Es tracta d’un recull de les actes de les Jornades Gallecs. Els valors del patrimoni natural i cultural i l’articulació de la seva protecció amb el planejament urbanístic, que van tenir lloc a Mollet, el 16 i 17 de juny de 1995. Els títols dels temes que tracta són: Els valors geològics, vegetals, faunístics i paisatgístics de Gallecs, L’activitat agrícola a Gallecs i la seva relació amb el patrimoni històric i ambiental, La gestió dels espais naturals a la regió metropolitana de Barcelona: Gallecs i Collserola, dos casos extrems, Gallecs: temàtica, actors i dimensions d’un conflicte i Gallec en el sistema d’espais oberts de la regió metropolitana de Barcelona: dinàmiques territorials i planejament urbanístic. El llibre clou amb índexs d’antropònims, topònims i institucions.

 

Obres completes de Vicenç Plantada. II. Monografies i altres escrits

Obres completes de Vicenç Plantada. II. Monografies i altres escrits
Autor: Ferran Pérez i Gómez
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 1998
Pàgines: 238
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 6 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 2
 
Aquest va ser el treball guanyador de la I Beca de Recerca Vicenç Plantada (volums 1 i 2 de la col·lecció Vicenç Plantada). Segon volum de les obres completes de Vicenç Plantada, que aplega monografies sobre meteorologia, zoologia i geografia, diverses narracions breus de temàtica diversa aparegudes a La Renaixença, articles publicats al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, material folklòric, articles i cròniques publicats a les revistes L’art del pagès i Agricultura, La Veu del Vallès i La Veu de Catalunya, Juny, Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. A més, podem trobar un curiós i divertit treball sobre homònims del Vallès.

 

Obres completes de Vicenç Plantada. I. Cròniques i articles en la Renaixença

Obres completes de Vicenç Plantada. I. Cròniques i articles en la Renaixença
Autor: Ferran Pérez i Gómez
Editor: Centre d'Estudis Molletans, Ajuntament de Mollet del Vallès
Any: 1997
Pàgines: 263
Mides: 17 x 24 cm
PVP: 6 €
 
Col·lecció Vicenç Plantada, núm. 1
 
Aquest va ser el treball guanyador de la I Beca de Recerca Vicenç Plantada (volums 1 i 2 de la col•lecció Vicenç Plantada). Es tracta d’una aproximació a la figura de Vicenç Plantada i Fonolleda, molletà il•lustre i estudiós de les més variades disciplines. El llibre comença amb una aproximació a l’època en la qual va viure el protagonista. Hi trobem una completa biografia de Vicenç Plantada en el vessants de mestre i pedagog, veterinari i científic, naturalista, periodista i escriptor, polític catalanista i excursionista i folklorista. La base d’aquest llibre la constitueix el recull de les principals cròniques que va escriure a La Renaixença entre 1881 i 1905.
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès