Català | Castellano RSS

Oficina d'Informació i Assessorament als Immigrants (OFIM)

L'OFIM ofereix assessorament jurídic als immigrants per tramitar permisos de treball, reagrupaments familiars, contingents, nacionalitat, etc. Dóna suport per a l'aprenentatge de la llengua, dels hàbits socials i culturals, etc. Col·labora en la integració escolar i en el lleure dels joves i en la participació de les dones en les activitats del seu barri, tot afavorint la interculturalitat. Les consultes personalitzades es fan a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb cita prèvia.
 
Per accedir als serveis que ofereix l'OFIM, cal contactar amb:
Plaça Major, 1 (Casa de la Vila)
Telèfon 93 571 95 00 / 93 571 95 05
 

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès