Català | Castellano RSS

Calendari escolar del curs 2012-2013

Els centres educatius públics i privats, el segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris començaran les classes el dia 12 de setembre de 2012, a excepció dels cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes, que les començaran no més tard del dia 19 de setembre, i tots les acabaran el dia 21 de juny de 2013. Tenen la consideració de període de vacances escolars del curs:

  • Nadal: del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 23 de març a l'1 d'abril de 2013, ambdós inclosos.

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que així es determini a nivell general i els dos dies de festa local. Els centres de segon cicle d'educació infantil i primària poden establir quatre dies festius de lliure disposició. Els centres d'educació secundària obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà poden establir tres dies festius de lliure disposició.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès