RSS

Convocatòria MIFO 2019

RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019 (ref. BDNS449433).

 

Convocatòria OBERTA:

A partir del 16 d’abril al 7 de juny del 2019

Resum INFORMATIU
REQUISITS:
- Estar empadronat a Mollet del Vallès
- Tenir ingressos suficient per pagar el lloguer (d’acord Declaració Renda 2017). Simulador d'ingressos
- Tenir un contracte de lloguer vigent amb una renda inferior a 750€/mes o 900€/mes per famílies nombroses

QUÈ CAL PRESENTAR?
-Sol·licitud emplenada i signada
-DNI/NIF/NIE de tots els membres de la Unitat de Convivència
-Contracte de lloguer vigent original
-Rebuts de lloguer originals any 2019
-Imprès normalitzat amb les dades bancàries (document SEPA)
-En cas que calgui, altres documents en funció de la Unitat de Convivència

COM PRESENTAR-HO?
-Entrada telemàtica a través de la seu electrònica
-O Entrada presencial a l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC)

Més INFORMACIÓ:

- Subvencions per al pagament de lloguer

Per consultes en la tramitació bhabitatge@molletvalles.cat

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès