RSS
Serveis a Mollet Habitatge Oficina de Rehabilitació Energètica de Mollet del Vallès

Oficina de Rehabilitació Energètica de Mollet del Vallès

Banner ORE1

 

Informació sobre l'Oficina de Rehabilitació Energètica

 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa en marxa una oficina destinada a donar informació, orientació i assessorament per a la ciutadania en la tramitació d´ajuts per a la rehabilitació energètica d´edificis i habitatges.

 

DSC 0083

L´Oficina de Rehabilitació Energètica està ubicada a les dependències de l´arxiu municipal i per accedir al servei es farà mitjançant cita prèvia.

 

Contactes

 

Telèfons:   

689 328.289  ext. 9504 / 19504      636 141 033  ext. 19631      

                                  

Correu electrònic:  oficinarehabilitacio@molletvalles.cat

 

Cita previa amb els serveis municipals   

 

Cliqueu AQUÍ

 

userlmn 2edfa1f98545ee288c738a1fde6f61ce

 

S’oferirà un servei gratuït d’acompanyament per a comunitats i particulars que vulguin reduir la despesa energètica de la seva llar.

Les diverses línies d´ajuts mitjançant el Fons Next Generation  tenen com a principal objectiu que els edificis d’habitatges disminueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (Epnr) i que redueixin la demanda en refrigeració i calefacció un 25%.

Així, doncs, els Next Generation pretenen impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges. 

 

userlmn 586271573f2e6bfd2952a781fac6591d

Més endavant, està previst ampliar la cartera de serveis oferts per l’Oficina, com ara  l’atenció al públic a la ciutadania, comerç i indústria, assessorament, estudi i resolució de dubtes en els àmbits de l’eficiència energètica, transició i pobresa energètica, tant en l’àmbit municipal com supramunicipal. També participar en la definició i execució de campanyes ciutadanes relacionades amb els àmbits de la transició energètica, així com el disseny i execució d’accions formatives i informatives (tallers, xerrades, jornades,..) dirigides a la ciutadania, la indústria i el comerç de la ciutat.

 

 

Ajuts europeus pe a la millora de l'eficiència energètica (Next Generation)

 

 

Programa 3:

 Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edificis

Aquest programa té per objecte, tant a l'àmbit urbà com al rural, el finançament d'obres o actuacions als edificis d'ús predominant residencial on s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatori en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i als habitatges unifamiliars

Són ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

Va destinat a comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

El termini de presentació de sol·licituds del 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons

 

Més informació AQUÍ

 

Programa 4:

 

Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en    habitatges 

Aquest programa té per objecte el finançament d'actuacions i obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

El termini de presentació de sol·licituds del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons.

 

Més informació AQUÍ

 

Programa 5:

 

Ajuts en l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació.

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i la generalització del Llibre d'edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica. 

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El termini es pot sol·licitar a partir del 20 de juny i fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons.

 

Més informació AQUÍ

 

jornada rehabilitacio ng 4

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès