RSS

Espais verds

20160905 184945

 

Els espais verds

Mollet del Vallès té més de 80 hectàrees de zones verdes urbanes, entre parcs, jardins i places repartides per tota la ciutat. Com a característica important cal dir que les zones verdes s'han incrementat molt les darreres dècades i pràcticament tots els espais verds s’han construït a partir dels anys 90, seguint ja criteris de sostenibilitat i eficiència en el manteniment.

La ciutat ha passat de pràcticament no comptar amb verd urbà (3,7 m² de zona verda per habitant l'any 1989), a superar amb escreix la dotació mitjana de la major part de ciutats similars de Catalunya (16m²/habitant de 2015). Actualment, el 100% de la població viu a menys de 300 metres d'una zona verda.

Un altre dels elements destacats, és que mitjançant la gestió duta a terme durant els darrers 25 anys, Mollet del Vallès gaudeix avui en dia d’un arbrat viari singular, ben format, ben desenvolupat i biodivers, amb més de 130 espècies d’arbres diferents que s’adapten bé a les condicions de carrers, places i jardins de la nostra ciutat.

 

Dscn1250

 

Les principals línies d'actuació de l'Ajuntament de Mollet pel que fa als espais verds són: 

a)      Construir espais verds sostenibles i orientats a satisfer la demanda dels ciutadans; és a dir, zones verdes pensades per ser utilitzades i que s’adaptin bé a les condicions climàtiques i d’impacte que requereix la ciutat. Aquest fet implica pensar com les zones verdes poden ajudar en les mesures de mitigació i adaptació local al canvi climàtic.

b)      Prioritzar els criteris de biodiversitat i sostenibilitat en la creació, manteniment i remodelació dels espais verds urbans i l'arbrat viari, tot incorporant diversitat d'espècies vegetals i adoptant labors culturals que ho afavoreixin.

c)       Prioritzar la qualitat de l'arbrat viari i la seva integració dins l'espai urbà, per sobre la quantitat d’arbres. Volem arbres que puguin desenvolupar-se amb un port natural per tal que siguin segurs i per això cal oferir-los uns bones condicions i seleccionar bé les espècies.

d)      Crear un sistema d'espais verds a l’interior del teixit urbà, que connecti amb la gran zona rural de Gallecs, el riu i els espais periurbans.  

e)      Establir una sistema de Gestió Integrada de Plagues que redueixi al mínim l'ús de plaguicides. Aquest fet implica fomentar les espècies d'insectes, aus i ratpenats que ajudin en el control de plagues i malalties de la vegetació, així com, en general, al control dels mosquits i altres animals molestos.

 

20160926 133135 

 

Més Informació Espais verds

 

Mollet Vila Florida

Parcs i jardins de la ciutat

Àrees de joc infantils

20170714 095407

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès