Català | Castellano RSS

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili.

 

L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

 

Mollet compta amb diversos serveis que fan aquesta funció:

 

 

1554733412730

Us informem que des del 15 de novembre ja està disponible al web del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental l’accés a un portal informatiu que permet als usuaris i les usuàries consultar informació sobre:

 

Sense registre previ:

 1. Ubicació de les 25 deixalleries i deixalleria mòbil (a cada municipi on tingui parada). També s’indica com arribar-hi.
 2. Horaris durant tot l’any
 3. Residus admesos i no admesos
 4. Festius de 2021 en què tanquen les deixalleries
 5. Quantitats màximes diàries admeses a partir d’1 de gener de 2022
 6. Normes d’ús de les deixalleries
 7. Els usuaris del servei i les condicions que els apliquen
 8. Preguntes freqüents on s’explica pas a pas com registrar-se i poder consultar les dades
 9. En cas de fer campanyes específiques (compost, setmana de prevenció de residus, etc.) també es poden informar a través d’aquest portal.

Previ registre de l’usuari:

 1. Consulta de les visites i aportacions de residus fetes a partir d’1 de gener de l’any 2021 a qualsevol de les 25 deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i també a la deixalleria mòbil.
 2. Descàrrega dels comprovants de les aportacions en PDF.
 3. Modificació de les dades del compte d’usuari (modificar el correu electrònic, canviar la contrasenya d’accés, etc.).

IMPORTANT:

 1. Poden consultar les visites que han fet tant amb la targeta (si en disposen) com amb el DNI (en aquell cas d’usuaris de municipis consorciats que no tinguin targeta de bonificació).
 2. Poden consultar totes les visites i aportacions fetes per diferents usuaris (DNI) amb una mateixa targeta (per exemple si els membres d’una mateixa família utilitzen la mateixa targeta)
 3. Per poder-se registrar, prèviament s’ha d’haver facilitat el correu electrònic a qualsevol de les 25 deixalleries o a la deixalleria mòbil.
 4. El portal no calcula la bonificació que aplicarà l’ajuntament consorciat al cap de l’any, només indica el recompte de visites i de residus aportats. Aquesta informació s’ha de demanar directament a l’ajuntament.
 5. Per a consultar els usos de la targeta de la deixalleria (fixe i mòbil) cal registrarse prèviament (accedint a Inici de sessió o login que trobareu a la banda superior dreta del portal).

 

 BANNER CITIZEN page 0002

                                                  Per accedir al portal cliqueu la imatge 

                                                                            istockphoto 1150692872 1024x1026

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

Bonificacions deixalleries fixes i mòbil i recollida de mobles i estris vells

 

Targeta deixalleria web

 

Se substitueix la targeta de paper de la deixalleria per una altra amb codi de barres més ràpida, senzilla i segura 

 

Des del gener de 2021 hi ha una nova targeta de la deixalleria. La nova targeta disposa d’un codi de barres que permet que la ciutadania pugui registrar d’una manera més ràpida, senzilla i segura l’ús de la deixalleria municipal, de la deixalleria mòbil i del servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.

 

El codi es desglossa en els següents camps: 124 és el codi de ciutat + 4 o 5 zeros (en funció del nombre de dígits del contracte de Sorea) + Número del contracte de Sorea (7 o 8 dígits) que es pot trobar al contracte o bé a la factura de SOREA (a dalt a la dreta).

 

La targeta serveix per a totes les persones que viuen al mateix domicili. La primera vegada que cada membre de la llar la faci servir haurà de portar el DNI i així es vincularà un amb l’altra. D’aquesta manera, si en la propera ocasió no es porta físicament la targeta també se’n podrà registrar l’ús a través del DNI.

 

Així doncs una mateixa targeta/codi podrà tenir diversos DNI vinculats en funció de les persones que viuen en aquell domicili.

 

És important que la ciutadania comprovi que els darrers 7-8 dígits (depenent del cas) de la seva targeta es corresponen amb els 7-8 dígits del número de contracte d'Aigua ja que la bonificació està associada en aquest número de contracte. Per tant tot i que es vinculi el DNI amb la targeta si aquesta no es correspon al número de contracte la bonificació es farà efectiva però no en  aquell domicili.

 

Si no es corresponen, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana el més aviat possible per a retornar-la i tramitar-ne una altra amb el codi correcte i, mentrestant, no fer servir la targeta.

 

Així mateix en el cas que no s’hagi rebut la targeta també caldrà dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana on se li farà una de nova.

 

En ambdós casos caldrà portar el contracte o la factura de SOREA i el DNI. Mentrestant no es disposi de la nova targeta es podrà continuar utilitzant el servei mitjançant el DNI. En els casos en que la targeta s’emeti per primera vegada s’haurà de vincular-la el DNI i la targeta el primer cop que es vagi a la Deixalleria Municipal o a la mòbil. Si ja ha estat vinculada abans i té el mateix codi, no caldrà.  

 

Recordem que els molletans i les molletanes poden gaudir de bonificacions de la taxa de recollida de residus en funció del nombre d’usos que es facin al llarg de l’any, unes bonificacions que poden arribar fins al 20%:

 

10% de subvenció per un mínim de 5 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 4 usos del servei de deixalleria i 1 ús del servei de recollida de mobles i estris vells.

 

15% de subvenció per un mínim de 10 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 8 usos del servei de deixalleria i 2 usos del servei de recollida de mobles i estris vells. 

 

20% de subvenció per un mínim de 15 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 12 usos del servei de deixalleria i 3 usos del servei de recollida de mobles i estris vells. 

 

Cal tenir en compte que, de cara a la bonificació, només es comptabilitzarà un ús per dia tot i que es pot utilitzar el servei totes les vegades que es vulgui per dia. No es comptabilitzaran materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer (paper i cartró, envasos lleugers i vidre envasos), tret dels voluminosos, sinó que hauran de consistir en l'aportació d'algun dels següents materials i quantitats:

 

• Metalls fèrrics.

• Fusta: mínim de 0,5 m3.

• Restes de jardineria: mínim de 0,5 m3..

• Voluminosos (mobles, matalassos, etc.): mínim de 0,5 m3.

• Runes: mínim de 50l.

• CD’s, piles, fluorescents, bombetes: mínim 10 unitats individuals d’un dels materials o bé que entre tots aquests materials sumin un mínim de 10 unitats.

• Roba: mínim de 20l.

• Pneumàtics: mínim 1 unitat.

• Residus especials en petites quantitats (RPQ) - dissolvents, pintures o vernissos, etc.

• Bateries: mínim 1 unitat.

• Oli (vegetal i mineral): un mínim de 1,5 litres.

• Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): mínim 1 unitat.

• Vidre especial: mínim 1 unitat.

 

Amb aquesta nova targeta no caldrà portar cap acreditació a l’Ajuntament per poder gaudir de les bonificacions.

 

En el cas de voler disposar d’un comprovant es pot optar per a demanar-lo en el mateix moment donant un correu electrònic. En el cas que no es disposi de correu electrònic ni de mitjans telemàtics es podrà fer la consulta a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

En el cas de recollida de mobles i estris vells, el servei es pot sol·licitar mitjançant el web municipal, http://molletmesnet.molletvalles.cat/alta_peticions.php o bé a través del telèfon gratuït 900 105 119. És imprescindible donar el número de la targeta per a poder gaudir de les bonificacions de la taxa de recollida de residu.

 

 

Recordem que el servei és gratuït.

 

20210111 171533

 

 

 

 

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès