Català | Castellano RSS

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili.
  
L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.
 
Mollet compta amb diversos serveis que fan aquesta funció:
 

Bonificacions deixalleries fixes i mòbil

Aquest 2018, 34 contribuents gaudiran d’una reducció del 10% de la quota de la taxa de recollida de residus municipals per haver fet un mínim de 5 usos de la deixalleria durant el 2017.

Per tal de seguir motivant els comportaments de caire ambiental portant els residus als punts nets, l’Ajuntament també ha ampliat per aquest 2018 les subvencions per l’ús de la deixalleria. Així, els molletans i molletanes es podran beneficiar de diferents estalvis segons els usos:

  • Si es fa un mínim de 5 usos: estalvi d’un 10% de la quota
  • Si es fa un mínim de 10 usos: estalvi d’ un 15% de la quota
  • Si es fa un mínim de 15 usos: estalvi d’un 20% de la quota

El termini per presentar les targetes segellades que acredita l’ús de la deixalleria i dóna dret a la percepció de l’ajut és el 31 de desembre de 2018.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès