Català | Castellano RSS

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili.
  
L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a un tractament finalista (abocador i / o incineradora), evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.
 
Mollet compta amb diversos serveis que fan aquesta funció:

 

 

Targeta deixalleria 2020 proposta2 page 0001

 

Bonificacions deixalleries fixes i mòbil i recollida de mobles i estris vells

 

Per poder gaudir de la subvenció, s’haurà d’obtenir prèviament la targeta o document acreditatiu que es facilita a les instal·lacions de la deixalleria municipal, la deixalleria mòbil o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça Major, 1) :

  • 10% de subvenció per un mínim de 5 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 4 usos del servei de deixalleria i 1 ús del servei de recollida de mobles i estris vells.
  • 15% de subvenció per un mínim de 10 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 8 usos del servei de deixalleria i 2 usos del servei de recollida de mobles i estris vells. 
  • 20% de subvenció per un mínim de 15 usos del servei de deixalleria (municipal i mòbil) o bé per un mínim de 12 usos del servei de deixalleria i 3 usos del servei de recollida de mobles i estris vells. 

En el cas del servei de deixalleria, cada vegada que s’utilitzi, s’haurà de presentar la targeta o document acreditatiu i el personal de la deixalleria en deixarà constància. Recordem que els lliuraments a les deixalleries no podran ser el mateix dia i no podran consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer (paper i cartró, envasos lleugers i vidre).

En el cas de recollida de mobles i estris vells, un cop s’hagi sol·licitat el servei mitjançant el web municipal, http://molletmesnet.molletvalles.cat/alta_peticions.php o bé a través del telèfon gratuït 900 720 648, se li donarà a l’usuari/ària un número d’incidència, que juntament amb la data prevista de recollida, haurà d’anotar a la targeta o document acreditatiu. En aquest cas no cal segell. Recordem que el servei és gratuït.

En els dos casos, deixalleria i recollida de mobles i estris vells, caldrà presentar la targeta o el document acreditatiu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament abans que acabi l’any.

 

 

Us podeu descarregar la targeta en aquest document relacionat

simbolo reciclaje

 

 

 

Document relacionat

Document Targeta d'ús deixalleries i recollida de mobles (1.3 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès