Català | Castellano RSS

Gestió energètica

solar 2955323 960 720
L'estalvi i l'eficiència energètica són necessaris per a construir les ciutats del futur; més netes, sostenibles, verdes i que aposten per la qualitat de vida, la salut i el benestar de la seva ciutadania.
 
L'Ajuntament treballa amb aquest convenciment des de fa dècades. L'any 1996, Mollet s'adheria  a la Carta de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Carta d´Aalborg i Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, amb l'objectiu d'empènyer el municipi cap a una direcció de desenvolupament sostenible.  Aquest primer pas va significar un augment del compromís del municipi envers la seva política ambiental. 
 
El 2008, va arribar l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i alcaldesses (Covernant of Majors) a fi de millorar el medi ambient i afavorir la reducció de l'efecte hivernacle i el canvi climàtic. És a partir d'aquest pacte, que l'any 2009 es redacta el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), per tal de superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2 en un 20 % d'aquí a l'any 2020.
 
Fruit de les accions establertes en el PAES, l'any 2011 es crea la Secció de Gestió Energètica i Sostenibilitat i s'incorpora la figura del gestor energètic com a element clau a l'hora de portar a terme accions d'estalvi i eficiència energètica. Una de les primeres accions que es van desenvolupar va ser el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal (PEEEM) que inclou el full de ruta que l'Ajuntament ha de seguir en aquest sentit. 
 
Els principals objectius que l'Ajuntament s'ha marcat en aquest àmbit són: 
  • Reducció del consum energètic municipal
  • Increment en la implementació d'energies renovable
  • Fomentar canvis d'hàbits en relació amb l'estalvi energètic
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès