Català | Castellano RSS

Ciutadania

Un dels principals camps d'actuació a l'hora d'incidir en l'estalvi energètic i la reducció dels gasos d'efecte hivernacle és, sens dubte, la ciutadania. En aquest camp, l'Ajuntament actua per mitjà de campanyes de sensibilització puntuals o, de manera habitual, a través del Punt d'Informació Ambiental.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès