Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Medi ambient Tractaments fitosanitaris

Tractaments fitosanitaris i herbicides

Les actuacions de control fitosanitari es fan a arbres, arbustos i vegetació amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones i animals domèstics, disminuir les molèsties als veïns, evitar les difusions de noves plagues i evitar danys als vegetals. 

Tots els mètodes de control es fan a partir d'un programa de gestió integrada de plagues i malalties (GIP) en el qual es prioritzen mètodes alternatius a la utilització de productes químics. Només en els casos estrictament necessaris s'apliquen tractaments químics, i en aquests casos, es fa adoptant totes les precaucions i les mesures adients perquè no hi hagi cap mena d'afectació a la població.

L'aplicació d'aquests tipus de tractaments està regulada pel Reial Decret 1311/2012 segons el qual s'estableix un marc d'actuació per un ús sostenible dels productes fitosanitaris i un protocol d'actuació municipal pel tractament d'aquests productes.

Abans d'actuar es fa un diagnòstic previ i cal una autorització per part dels tècnics. A partir d'aquí el treball es duu a terme per empreses inscrites als registres oficials corresponents i per personal amb carnet d'aplicador de productes fitosanitaris.
 

TRACTAMENTS FITOSANITARIS MUNICIPALS PREVISTOS

 

Data i horari previst: 8 d’octubre (data inicial) o 9 d’octubre (en el cas de no fer-se en la data prevista) de 7.30 a 10.30 h

Plaga contra la qual s'efectua el tractament: Cydalina perspectalis

Maquinària i mètode d'aplicació: manual amb motxilla polvoritzadora 

Lloc del tractament: Parc de Can Mulà, Jardí de la Farinera, Rambla Pompeu Fabra

Nom comercial i número de registre dels productes que s'utilitzaran: 21056 Geoda (Bacillus Thuringiensis Kurstaki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes de seguretat dels darrers tractaments

Document GEODA (171 KB) - pdf

Document EPIK (307 KB) - pdf

Més informació

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès