Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Policia Municipal Educació per a la mobilitat

Educació per a la mobilitat segura

L'educació viària és aquella acció formativa encaminada a desenvolupar coneixements, hàbits i actituds que millorin el comportament de conductors, vianants o passatgers amb la finalitat de reduir accidents a la via pública. La mobilitat segura és el dret a moure's amb eficiència respectant el medi ambient i la salut psicofísica de les persones.

La Policia Municipal de Mollet té en l'educació per a la mobilitat segura una de les accions més importants en matèria de prevenció. Les activitats de difusió es fan de manera prioritària a les escoles de la ciutat i al parc infantil de trànsit del parc de Can Mulà, amb agents especialitzats.

L'any 1982 es va inaugurar el parc infantil de trànsit de Can Mulà, on tots els nens i les nenes posen en pràctica allò que han après a l'aula sobre educació viària i mobilitat segura. Sota la supervisió dels agents formadors, els escolars hi fan un recorregut amb bicicleta en un circuit senyalitzat.

Fa més de 30 anys que la Policia Municipal van iniciar els programes d'educació viària a les escoles molletanes. Malgrat que les circumstàncies del trànsit eren molt diferents en 1978 a les d'avui en dia, la problemàtica de la circulació de vehicles i persones ha estat des de sempre relacionada amb la policia local, tant en la regulació com en les tasques de prevenció.

Els eixos principals del programa Mobilitat segura a les escoles, que es treballen a l'aula per aconseguir els objectius en matèria d'educació viària i cívica, són aquests:
           - Apropar l'escolar a la realitat quotidiana per aconseguir un coneixement de l'entorn urbà.
           - Motivar l'escolar per ser un bon usuari de la via pública.
           - Despertar l'interès pels temes relacionats amb el comportament cívic.
           - Desenvolupar hàbits i actituds de bon comportament ciutadà.
           - Valorar la prevenció com a eina eficaç per evitar situacions de risc i per millorar de l'autoprotecció.
           - Descobrir avantatges en canvis de comportament de risc cap a una mobilitat segura.
           - Mostrar la Policia Municipal com a reguladora del trànsit i alhora facilitadora de seguretat.

El programa està adreçat a les etapes educatives d'educació primària i secundària. Els objectius específics per a cada grup es marquen segons la seva realitat davant el trànsit i després de detectar les necessitats amb l'ajuda del professorat de l'escola. L'educació per a una mobilitat segura va encaminada a l'adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds davant el fenomen social del trànsit, més enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de circulació. Fa prendre consciència del risc i facilita coneixements per a evitar-ho dins un marc de convivència ordenada, solidària, responsable i de respecte mutu d'acord amb la societat en la que vivim.

L'Ajuntament va signar la Carta Europea de Seguretat Viària per contribuir a reduir els accidents de circulació a la zona urbana. Per fer-ho, la Policia Municipal impulsa iniciatives en dues vessants: d'una banda, de formació en mobilitat segura entre escolars i altres col·lectius socials; i, d'altra banda, realitzant estudis detallats dels accidents que s'han produït en el casc urbà per detectar-hi les causes i posar-hi solucions, així com fent campanyes de control i sensibilització entre els usuaris de la via pública.

Per contactar amb l'àrea d'educació per a la mobilitat segura de la Policia Municipal:

           Telèfon: 93 571 95 00
          

Primària

En educació primària (de 8 a 12 anys) es treballen els continguts següents:

 • El coneixement de l’entorn (l’entorn urbà més proper, el barri i la ciutat)
 • La mobilitat (desplaçaments a peu, amb transport públic o amb bicicleta)
 • El respecte entre els diferents usuaris del carrer
 • El respecte de les normes de convivència
 • El risc i la seguretat

Els principals continguts educatius en aquesta etapa escolar són el respecte entre els diferents usuaris del carrer i el comportament com vianant o com conductor de bicicleta. L’errònia o la insuficient percepció del risc i la influència són factors associats a aquesta etapa.

Es proposen exercicis de reflexió, motivació i diàleg acompanyats d’activitats dinàmiques a l’aula. El programa es complementa amb una pràctica amb bicicleta al parc infantil de trànsit de Can Mulà, on els participants experimenten els coneixements adquirits. Tant a l’aula com al parc, l’agent monitor acompanya les sessions amb material pedagògic divers com vídeos, murals, fitxes, jocs de rol i d'altres.

Secundària

L’objectiu en educació secundària (de 12 a 16 anys) és fer arribar a l’alumnat una sèrie de normes sobre mobilitat segura que, segurament, ja haurà sentit però que no identifica com pròpies. També, ampliar els coneixements de l’entorn, el barri i la ciutat. En aquest cicle es presenten temes com les conductes de riscs a la conducció, l’alcohol i conducció, l’entorn de les drogues, la convivència i els conflictes socials.

Es treballen els continguts següents:

 • Desenvolupar en l’adolescent el sentit de la responsabilitat i fomentar una convivència ordenada.
 • Conscienciar del perill que comporta circular per les vies públiques.
 • Desenvolupar un actitud positiva vers les normes i les senyals de trànsit.
 • Conscienciar els participants dels beneficis que comporta la correcta utilització del casc en bicicletes i ciclomotors.
 • Potenciar actituds cíviques positives i correctes.
 • Reflexionar sobre els efectes de l’alcohol i altres drogues en la conducció.

Les sessions s’acompanyen de material pedagògic divulgatiu. El curs finalitza amb una xerrada de sensibilització a càrrec d’una persona amb mobilitat reduïda.

Educació especial

Les activitats adreçada a l’alumnat amb necessitats educatives especials es concreten amb el professorat especialista i es tenen molt presents les seves característiques. Es treballen els continguts següents:

 • Aconseguir un comportament més autònom i responsable com a vianant, passatger i conductor de bicicleta.
 • Apropar l’agent de policia com element regulador del trànsit i de protecció al carrer.
 •  Valorar de forma positiva el transport públic per fer un bon ús del mateix.

El parc infantil de trànsit

El parc infantil de trànsit és un circuit asfaltat i senyalitzat per fer-hi pràctiques amb bicicleta. Està situat al centre de la ciutat dins del parc de Can Mulà, amb l’entrada més directa pel número 48 de l’avinguda de Burgos. És un espai educatiu obert a la ciutat, adreçat tant a l’àmbit escolar com del lleure. Té un fàcil accés amb transport públic. La seva finalitat és:

 • Aconseguir el respecte entre els diferents usuaris de la via pública (vianants i conductors de bicicletes).
 •  Detectar les necessitats dels participants per prevenir situacions de risc.
 • Treballar l’autocrítica del propi comportament viari, així com l’autocorrecció de les possibles conductes adquirides no relacionades amb bones pràctiques.
 • Adquirir coneixements pràctics sobre l’ús de la bicicleta i els seus elements.
 • Fer participar activament a tots els assistents a la formació en educació viària.

Dins de l’àmbit escolar és un dels recursos del programa Mobilitat segura a les escoles. L’ús del parc de trànsit fa que l’educació viària sigui una activitat vivencial i participativa on es treballen comportaments i actituds més que conceptes teòrics, que tenen a veure amb els desplaçaments diaris, que la majoria dels escolars fa a peu o amb bicicleta.

Parc infantil de trànsit

Document Autorització per a menors d'edat (33 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès