Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Policia Municipal Relacions amb la comunitat

Relacions amb la comunitat i mediació des de la Policia Municipal

El Grup de Relacions amb la Comunitat (GRECO) de la Policia Municipal té com a tasca fonamental la resolució de problemes que es produeixen entre la ciutadania, tractats des del punt de vista policial i en sintonia amb els diferents departaments de caire social de l?Ajuntament. Els membres del GRECO són agents de policia amb una formació específica que els capacita per escoltar, analitzar i esbrinar l?origen d?un conflicte que afecta la convivència. Estan preparats per oferir alternatives que permetin recuperar el diàleg i normalitzar de les relacions quotidianes. 

Els agents actuen també en l?àmbit de la conflictivitat escolar i en el de la immigració. Ho fan d?acord i amb les directrius dels responsables municipals d?educació i de mediació intercultural. Només intervenen en conflictes d?índole privat si són requerits per les persones interessades en la resolució del problema.

El GRECO treballa en xarxa i de manera transversal amb els serveis socials municipals en els casos de violència de gènere i violència domèstica, així com en temes de salut pública i de joventut. Es relaciona amb les diferents entitats d?àmbit comunitari -associacions de veïns o de comerciants, ong, etc.- i participa en diferents observatoris, comissions i protocols que afecten la vida comunitària.

Des del GRECO es fa un seguiment puntual de totes les denúncies per fets delictius que es presenten a la ciutat i analitza les dades rebudes des de qualsevol cos policial per completar el Mapa de la Seguretat Ciutadana de Mollet del Vallès. De manera especial, actua com observatori permanent d?aquells comportaments radicals i violents que puguin detectar, ja sigui per motius racistes, esportius, de bandes urbanes o de qualsevol altre origen.

Per contactar amb el Grup de Relacions amb la Comunitat de la Policia Municipal:

           Telèfon: 93 571 95 00
         

Dia Europeu de la Mediació

Jornada tècnica 2015:
Jornada tècnica 2015:

 

La mediació, eina imprescindible per a la convivència
La mediació, eina imprescindible per a la convivència

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès