Català | Castellano RSS

Mollet coeduca

 

Aquest programa per promocionar la coeducació a les escoles de primària vol donar valor i reconeixement a la diferència i la diversitat i educar en la igualtat, especialment entre dones i homes.

Per aconseguir aquest propòsit es treballen temàtiques diverses com la influència de la construcció social del gènere, els rols estereotipats per homes i dones, s’aborden mites com l’amor romàntic, per qüestionar-los, es parla de les diverses identitats i orientacions sexuals, i altres aspectes que afavoreixin la construcció d’una societat més igualitària, que no discrimini les dones.

 

Activitat coeducacinoDurant el curs 2017-2018 es va fer una prova pilot a l’Escola Joan Salvat Papasseit, que va constar de diverses propostes pedagògiques amb alumnat de segon i cinquè curs, a les quals els contes i les dinàmiques de grup van tenir un paper molt rellevant.

Gràcies a la gran acollida que va tenir, el programa s’ha pogut seguir desenvolupant a totes les escoles de primària del municipi, primerament amb l’alumnat de 5è curs i en l’actualitat ampliat també a l’alumnat de 2n curs.

Actualment, se segueix desenvolupant el programa adaptant-se la nova realitat, amb metodologies i eines virtuals.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès