RSS

Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais festius

Des de l’any 2019 l'Ajuntament de Mollet disposa d'un protocol d'actuació davant les agressions sexistes, siguin verbals o físiques, per motiu de gènere, identitat o orientació sexual en espais festius de Mollet.

La seva elaboració, es va realitzar coordinadament amb l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, l’Observatori Noctàmbul@s i l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Portada PuntLila2

És un espai d’informació i sensibilització a tota la població, ubicat en els espais festius municipals. També facilita assessorament i/o acompanyament a qualsevol persona que visualitzi o pateixi una agressió masclista i/o LGTBIfòbica durant ell transcurs de l’activitat festiva o lúdica. És un servei preventiu que alhora pot intervenir en el cas d’observar casos de violències sexuals actuant segons marqui el protocol municipal que s’ha consensuat entre els diferents agents que intervenen a la festa.

El Punt lila compta amb material de difusió i sensibilització sobre diferents tipus de violències que es poden patir en un espai d’oci festiu nocturn mitjançant flyers informatius, així com adhesius i polseres.
adhesiu PuntLila 

Objectius del punt lila:

  • Sensibilitzar a la ciutadania
  • Prevenir les agressions sexistes i LGTEBfòbiques
  • Actuar davant una agressió sexista o LGTBIfòbica, el personal que dinamitza el punt lila és l’encarregat d’activar el protocol i atendre a la persona que ha rebut l’agressió, intentant preservar la seva intimitat i oferint-li un espai de seguretat.
  • Recollir incidències i informació sobre les desigualtats, discriminacions, masclismes o violències que passin a la nostra festa. Per exemple, si s’estan transmetent rols i estereotips sexistes en els contes que s’expliquen als infants; si s’està utilitzant a dones com a reclam, cosificant-les; si hi ha punts foscos o especialment conflictius; si s’utilitza un llenguatge sexista o LGTBIfòbic.

Durant l’any 2019 i 2020 s’ha ubicat físicament al Parc de Can Mulà durant la Festa Major d’Estiu i a la porta del Mercat Vell durant la festa de Carnestoltes.

Polsera PuntLila2

A continuació tres definicions a través de les quals els següents fets queden tipificats com a delicte:

  • Violència sexual i abusos sexuals són les que comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu
  • Agressions sexuals en l’àmbit social o comunitari consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne .(...)Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.
  • Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere: qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

 

Protocol local per a l’abordatge i la prevenció de la mutilació genital femenina


La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a aquelles pràctiques que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons culturals, religioses o d'altres amb finalitat no terapèutica.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, treballa en l’elaboració d’un protocol municipal per prevenir la MGF, essent un instrument de treball i assessorament que estableixi un pla d’acció contra la pràctica de l’ablació.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès