Català | Castellano RSS

Xarxa C17

Xarxa C17 és una associació formada per una trentena de municipis, entre els quals destaca Mollet del Vallès, i diverses empreses i entitats situades al corredor viari i ferroviari de la C-17 com un dels principals eixos de l'activitat productiva de Catalunya. L'associació treballa des del 2013, especialment en quatre grups estratègics: infraestructures, promoció industrial, formació professional i promoció turística.
 

Més informació

Xarxa C17

Documents relacionats

Document Economia saludable C17 (1.2 MB) - pdf

Document Conclusions seminari (171 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès