Català | Castellano RSS

Xarxa Perfil de la Ciutat

El projecte "El Perfil de la Ciutat" consisteix en la col·laboració tècnica, metodològica i de recerca d'un grup d'ajuntaments a través dels observatoris socioeconòmics de les seves àrees de promoció econòmica. Hi formen part 13 ajuntaments, tot i que resta obert a la participació d'altres ciutats mitjanes.
 
La col·laboració intermunicipal té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics que permetin mesurar la qualitat de vida i el benestar de les ciutats; és a dir, de les persones.
 
Fruit d'aquesta col·laboració es fan seminaris i jornades, s'editen documents de treball, es fa recerca i, finalment, es publiquen les fitxes que anomenen "perfils" amb els indicadors de qualitat de vida seleccionats. Aquests indicadors permeten avaluar i comparar la qualitat de vida de cada ciutat, tant en relació amb les altres ciutats com l'evolució en el temps. Això permet conèixer millor la realitat de les ciutats i, per tant, gestionar-les millor, fer polítiques més adaptades i millorar el nivell i qualitat de vida.
 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès