Català | Castellano RSS

Tallers de salut

Els tallers de salut estan adreçats a noies i noies en edat escolar, i tenen per objectiu promocionar estils de vida saludables, prevenir comportaments de risc i donar eines als joves que els ajudin a prendre decisions responsables. 

Els tallers treballen l’educació emocional i afectiva, l’educació sexual, la prevenció de drogodependències, la promoció d’una bona autoestima, l’alimentació i la nutrició, l’addicció a noves tecnologies i la influència de la publicitat en la nostra salut. S’ofereixen als diferents centres educatius de la ciutat cada curs escolar.


Oferta de tallers de salut per a aquest curs escolar
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès