Castellano | Català RSS

Guia de llenguatge inclusiu

Pendent de traducció

Documents relacionats

Document Guia de llenguatge no sexista (282 KB) - pdf

Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés