Català | Castellano RSS

El català, endavant!

Els esforços de la nostra societat per a la plena recuperació i normalització del català, juntament amb l'acció política feta des d'ajuntaments i des de la Generalitat, mitjançant les escoles, la formació d'adults i la dinamització, ens han conduït a uns resultats excel·lents, com, per exemple, que un 95 % de la població entengui el català.

Crec que és el conjunt de la societat la que s'ha de felicitar, perquè així demostren sobretot un fet que només gent amb molta mala fe ideològica poden negar: la nostra tasca de recuperació i normalització ha anat del braç d'un nivell modèlic de convivència social al nostre país. A Catalunya mai no hi ha hagut fractura social pel català: al contrari, molta gent ha entès i vist el català com un potent recurs d'integració, tant en l'aspecte social com sobretot en l'aspecte professional. Mai s'ha demanat a ningú que renunciï a la seva llengua materna a favor del català, sinó que molta part de la població s'ha convençut que en determinats àmbits professionals, lògicament, cal el català. I dic "lògicament" perquè tenim una llei de normalització lingüística, que, si més no, ha ajudat a normalitzar el català en molts sectors, sobretot el de l'administració, i n'ha fet un requisit necessari per accedir a determinades feines.

Per altra banda, el català és un factor de socialització i d'integració indiscutible. Només cal pensar en les moltes campanyes de normalització, o en les parelles lingüístiques, una molt encertada forma de aprendre i practicar el català de les persones nouvingudes, que troben en la seva parella de llengua una persona que no només els ensenya català sinó que els introdueix en la cultura i els costums del país. A Mollet, ja portem dinou edicions d'un programa per on han passat més de 700 persones, que ja és dir. D'aquestes parelles, no sé si n'han sortit parelles de debò, però sí que n'han sortit, pel que jo sé, lligams d'amistat molt estrets.

Punt i a part es mereix el nostre model lingüístic a l'escola catalana. En aquests més de trenta anys de democràcia ha comptat i compta amb un ampli consens social i ha estat un model d'èxit gràcies al qual també, o sobretot, la nostra societat gaudeix d'un bon nivell de cohesió social. Amb el nostre model d'immersió lingüística, avalat per la gran majoria de la comunitat escolar, el sistema educatiu no separa els alumnes per raó de llengua i fa possible, al mateix temps, que els alumnes dominin les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori. I ha contribuït decisivament en la cohesió social i la igualtat d'oportunitats i ha actuat com un sistema d'acollida i arrelament dels infants i el jovent immigrants.

Per tot plegats, felicitem-nos i enorgullim-nos de com la nostra societat, de manera ferma, convençuda i respectuosa, ha aconseguit el nivell de coneixement i ús de la nostra llengua catalana. Mollet n'és, indubtablement també, un gran exemple.

Joep Monràs i Galindo
Alcalde


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès