Català | Castellano RSS

Les coses pel seu nom

Acollir les persones que arriben de terres i de cultures llunyanes és la nostra obligació. I no només per donar sentit al verb "acollir" sinó també per ajudar-los a entendre com vivim nosaltres, com ens organitzem i quines són les normes que ens regulen. Perquè és evident que a costat dels drets d'acollida que tota persona té, també hi trobem el deure que ha d'observar de respecte, observança i comprensió cap a aquella societat que els acull.

Aquesta convivència, a Mollet, l'hem dinamitzat i fet créixer amb programes d'acollida, per ajudar les persones nouvingudes a integrar-se i perquè aprenguin les nostres llengües, amb reunions habituals amb els responsables municipals i entitats ciutadanes, i fins i tot amb trobades interreligioses, com la que va organitzar el Centre d'Estudis Molletans l'any 2009 i que va servir perquè totes les comunitats religioses de Mollet firmessin un document conjunt on es comprometien a seguir treballant per fomentar el coneixement entre elles i per enfortir el clima de convivència i diàleg a la ciutat.

Per això penso que el conflicte que estem vivint aquests dies amb diversos representants de la comunitat islàmica Al Huda de Mollet ha de ser un problema a resoldre per la via del diàleg i la sensatesa. Fa anys que l'Ajuntament treballa amb les comunitats musulmanes de la ciutat sense cap problema. Una d'aquestes comunitats, però, sabia perfectament des de fa mesos que al local on volia fer un espai de culte no era permès donar-li aquest ús perquè la normativa urbanística no ho permetia. És per aquesta raó que no se'ls podia autoritzar unes reformes i un ús, perquè les normes són iguals per a tothom.

No és el moment d'atiar focs, com volen fer alguns sectors que aprofiten sempre les aigües mogudes d'una situació conflictiva per treure'n rèdit polític. L'art de governar és molt complex,  per sort, i les decisions que una autoritat local pren en exercici de la seva responsabilitat mai no es poden esquematitzar ni simplificar. L'Ajuntament ha de fer complir les ordenances i alhora ha de treballar per aconseguir el diàleg i la convivència pacífica en els seus carrers i en les seves entitats. En aquest sentit, vull agrair l'actitud dels veïns de l'Estació de França i, fins i tot, la de molts membres de la comunitat Al Huda, que han mostrat una clara actitud per trobar vies de solució al conflicte plantejat.

Continuarem reivindicant la via del diàleg enfront de la confrontació, i la del treball conjunt i del respecte als altres enfront del radicalisme i els intents de trencament de la convivència. I sobretot continuarem treballant pel respecte i el compliment de les normes de convivència que entre tots hem creat al llarg dels darrers anys en el nostre país per tal de seguir avançant en un clima d'entesa i col·laboració entre les diferents comunitats religioses.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès