Català | Castellano RSS

Les persones primer

Durant aquesta llarga època de crisi que estem vivint, he dit moltes vegades que a mi, com a alcalde d'una ciutat molt afectada pels seus efectes, el que realment em preocupa és el balanç social, davant el pur balanç econòmic. Perquè el meu compromís és amb les persones de la meva ciutat.

Això vol dir que em preocupen els ciutadans que estan patint molt, i la manera com des de l'Ajuntament els podem ajudar. Que és molt, o és tant com podem, i això ho fem des de fa anys, alhora que portem una gestió rigorosa dels pressupost municipal, tal com determinen les lleis de les hisendes locals i d'acord amb el nostre programa de govern.

Un dels mecanismes de suport i ajuda és una política real de contenció dels impostos municipals i d'aplicació de les màximes bonificacions possibles, amb la finalitat d'aplicar justícia social.

Les ordenances per al 2014 que aprovarem en el Ple demostren un clar esforç de contenció de la factura fiscal, formada pels impostos més comuns (IBI, Impost de Vehicles, taxes d'aigua i d'escombraries), i un caràcter social que prioritza els criteris de renda.

D'aquesta manera, contenim plenament la factura fiscal, gràcies sobretot a la congelació de l'IBI, l'Impost de Vehicles i la Taxa de recollida de Residus. Pel que fa al rebut d'aigua, la situació és diferent, ja quehem hagut d'incrementar la taxa de subministrament de manera que, com a exemple, en el cas d'una unitat familiar mitjana aquest increment serà d'un 1,52%. Per totes aquestes raons, la factura fiscal només varia en 0,29 euros trimestrals per a unitat familiar respecte el 2013

Continuem aplicant l'àmplia llista de bonificacions: rebuts d'aigua, escombraries, IBI, Vehicles, etc. Cal destacar l'esforç municipal per a la  congelació dels preus públics de les escoles bressol i l'escola de Música, tenint en compte les no aportacions de la Generalitat per a aquest concepte des del curs passat. Hem volgut donar un clar suport a les empreses, de manera que l'Impost d'Activitats Econòmiques estarà per sota l'IPC català previst i es congelen totes les taxes relacionades amb l'activitat econòmica com les del mercat municipals o les llicències d'activitats entre d'altres.

Per a l'Ajuntament, darrera de cada rebut hi ha persones, hi ha famílies. Per això hem millorat les possibilitats de fraccionament dels rebuts, congelem els impostos municipals i tenim una àmplia llista de bonificacions. Alhora, treballem amb entitats, com per exemple la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, de manera que hem establert mecanismes d'ajut al pagament de l'IBI en els casos de processos de desnonament d'habitatges que siguin vivenda habitual.

Els nostres valors de justícia i equitat social es reflecteixen en els impostos municipals. Perquè entre tots fem de Mollet la ciutat que volem: justa, solidària i cívicament responsable.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès