Català | Castellano RSS

Un pressupost per a les persones

Novembre és, per a l’Ajuntament, un mes en què renovem el compromís municipal de cara als nostres ciutadans d’un servei públic que doni resposta a les necessitats socials, econòmiques i culturals de Mollet, mitjançant l’aprovació del pressupost i la presentació del Pla d’Actuació Municipal (PAM). Amb el PAM expliquem en què destinarem els diners, és a dir, quines són les línies programàtiques per al següent exercici.
 
És indubtable que en el context en què ens trobem de crisi general, el nostre Pla dóna resposta a aquesta situació en un doble sentit: reforçant els serveis socials i la promoció de l’ocupació, i augmentant l’austeritat en la despesa general per fer front a una minva important dels ingressos municipals. Per això, el nostre pressupost es basa en l’increment de la despesa social, el manteniments dels serveis bàsics, el foment de més polítiques d’ocupació i dinamització de l’activitat econòmica i el manteniment de les inversions.
 
El PAM -que recull una part important de les propostes ciutadanes fetes mitjançant el programa de pressupostos participatius- continua ampliant els programes socials i de suport a la persona, aprofundeix en el desenvolupament de les noves tecnologies, en les polítiques de millora urbana i dels equipaments públics i en el foment de la sostenibilitat ambiental. Tots ells són plantejaments bàsics per fer front a la crisi econòmica: seguir invertint en obres, crear ocupació i fomentar la formació laboral i l’educació per evitar la fractura digital, ja que un dels puntals per remuntar la crisi és la inversió en noves tecnologies i en el valor afegit de les noves comunicacions i les xarxes d’intercanvi.
 
L’equip de govern que presideixo té una prioritat intocable: estar al costat de les famílies que més pateixen aquesta crisi. Des dels inicis d’aquesta situació, l’Ajuntament ha estat proactiu i ha donat resposta i ha procurat avançar-se als problemes socials, i creiem que ho estem fent tan bé com ens permeten els nostres recursos i la nostra capacitat d’aconseguir el suport de les administracions més properes, com són la Generalitat i la Diputació.
 
La dada que aquest 2010 hem destinat més de mig milió d’euros a bonificacions de taxes i preus públics és un exemple de l’orientació clarament social del nostre pressupost. O el fet que durant el que portem de mandat, la despesa social de l’Ajuntament ha augmentat un 65 %. Per al 2011, el capítol destinat a polítiques socials augmenta un 9% per tal d’ampliar els programes de suport a les famílies molletanes que més reben l’impacte de la crisi i, sobretot, per mantenir la cohesió social i la convivència.Una altra dada important: el pressupost d’EMFO, l’empresa municipal destinada a crear i fomentar l’ocupació, la inserció laboral i la millora de la formació dels treballadors, ha augmentat un 64%, mentre que la resta d’empreses municipals i l’Ajuntament hem baixat un 10% el capítol de despeses no bàsiques. Com a exemple, les despeses destinades a comunicació i protocol han experimentat un descens del 65% en els últims dos anys.
 
El pressupost és un recurs dinàmic que anem adaptant a cada moment als indicadors socials i econòmics de la ciutat perquè és indubtable que darrera unes xifres fredes com pot ser un pressupost hi ha uns valors i una clara aposta de donar el màxim suport a les persones més desafavorides i, alhora, de crear oportunitats i progrés a la ciutat. Perquè treballem a prop de la gent i pel futur col·lectiu, pel futur de la ciutat i dels ciutadans, a qui ens devem.
 
 
Josep Monràs i Galindo
Alcalde

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès