Català | Castellano RSS

Mollet Impulsa, SL

Plaça Major, 12, 2n (Oficines Mercat Municipal)
Telèfon 93 570 87 51.  Fax 93 579 51 05
Adreça electrònica: molletimpulsa@molletvalles.cat
 
Gestiona de manera directa el servei de promoció econòmica de la ciutat. També es fa càrrec del patrimoni municipal de sòl i habitatge i del servei de gestió econòmica i financera d'altres entitats amb participació de l'Ajuntament o dels seus ens dependents.
 
Podeu consultar el perfil del contractant al web de la Plataforma de contratació pública (veure el perfil del contractant de Mollet Impulsa SL).
 
Actualment també gestiona la Junta de Compensació de la unitat d?actuació de la Farinera (podeu consultar-hi el perfil del contractant).
 
Codi DIR3 per facturació electrònica: LA0007496 

Documents relacionats

Document Manual prevenció de riscos penals Mollet Impulsa, SL (6.7 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès