RSS
Serveis a Mollet Convivència i ciutadania Servei de Primera Acollida (S1ªA)

Servei de Primera Acollida (S1ªA)

Acollida 1

 

Objectiu 1

El Servei de primera acollida  té com a objectiu central oferir un programa de formacions per facilitar l’autonomia personal, l’acollida i la integració de les persones estrangeres. Aquestes formacions inclouen: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, formació lingüística bàsica i coneixements laborals bàsics.

A Mollet del Vallès, aquest servei el prestarà i coordinarà l’Ajuntament de Mollet del Vallès en col•laboració amb els diferents serveis: CPNL, SOC, Escola d’Adults, altres entitats i/o associacions sense ànim de lucre.

El Servei  informarà i orientarà sobre el circuit i les fases que cal realitzar, amb l’objectiu d’assolir la formació dels tres mòduls del Servei de primera acollida, i s’encarregarà del tràmit de sol•licitud del Certificat del Servei de primera acollida

El circuït serà el següent; 1ª fase: entrevista personal i alta al Servei.          2ª fase: mòduls de formació   3ª fase: certificació i/o convalidació        

 

Objectiu 2

Elaboració i tramitació de la proposta d’informes d’arrelament social, integració social i  informació sobre la tramitació dels informes d’habitatge.

 

Objectiu 3

Impulsar, dinamitzar i gestionar projectes comunitaris que facilitin la integració social de les persones immigrades amb especial atenció a les dones i als joves amb l’objectiu de millorar la cohesió social a Mollet.  

Es fan accions durant tot l’any com són:

 

Acullida 3

 

 

 

Cursos d’alfabetització per a persones adultes immigrades.

Cursos d’alfabetització per a dones amb infants menors de 3 anys.

Tallers interculturals.

 

 

 

 

 

Les consultes personalitzades, la tramitació de propostes d’informe i la informació d’activitats es fan a l'Oficina d'Atenció Ciutadana(OAC) amb cita prèvia.

Per accedir als serveis que ofereix l'Oficina d’Acollida , cal contactar amb:

Plaça Major, 1 (Casa de la Vila)

Telèfon 93 571 95 00 / 93 571 95 05

 

 

Enllaços d'interès

 

1.SECRETARIA D’IGUALTAT,MIGRACIONS I CIUTADANIA

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio

2.INFORMES D’ESTRANGERIA

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/informes-destrangeria/

3.SOL·LICITUD ALTA SERVEI DE 1ª ACOLLIDA

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/servei-de-primera-acollida/

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès