Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Educació Preinscripció, matrícula escolar i portes obertes 2019 - 2020

Preinscripció i matrícula del curs escolar 2019 - 2020

 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

El període de presentació de sol·licituds serà del 29 de març al 9 d’abril.   

La Resolució EDU/452/2019 del 21 de febrer estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La novetat és que s'eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

  • Que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.


Aquesta modificació afecta l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
  • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny: del 14 al 21 de maig de 2019
  • Cicles de grau superior de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny: del 29 de maig al 5 de juny de 2019

 

 Més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/  

 

Documents adjunts
Convocatòries d’ajuts de menjador i llibres escolars

Més informació a la seu electrònica

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès