RSS

Biodiversitat

 

tiger swallowtail butterfly 3595002 960 720

 

La Biodiversitat és la varietat de vida en un lloc concret i és un patrimoni de tots els ciutadans que l’habiten. A les ciutats la podem trobar tant als espais verds com als elements construïts, tant a edificis, carrers o construccions de tots tipus, com a jardins, rieres o solars desocupats.

Molt sovint el nostre dia a dia no ens permet captar la quantitat de vida diversa que hi ha al nostre voltant i no ens adonem de com petites plantes o molses colonitzen petits espais dels edificis i milers d’insectes, amfibis, ocells i alguns petits mamífers conviuen als nostres parcs i jardins amb tots nosaltres i la vegetació que els ocupa.

Per a poder establir una bona estratègia de biodiversitat a la ciutat, és important que el planejament contempli una bona dotació i distribució dels espais verds urbans. El fet que els parcs i jardins, configurin un autèntic sistema de verd urbà connectat entre si i amb l’espai natural que envolta la ciutat, és la base principal que forma la infraestructura ecològica que dona suport a la vida.

En efecte la fauna i la flora de la ciutat proporcionen grans beneficis als seus habitants i és el deure de tots cuidar-los i protegir-los ja que es troben en un medi on sovint les condicions no són les més idònies per la serva supervivència i estan sotmesos a una forta pressió i impactes, derivats sovint de la pròpia dinàmica urbana i de vegades de les males pràctiques d’alguns ciutadans.

Els vegetals, molses i animals que viuen als espais verds de la ciutat, formen tots junts un ecosistema en equilibri que ens aporta múltiples beneficis i que hem d’ajudar a mantenir. Per això accions com alliberar fauna exòtica com tortugues, peixos o ocells als parcs no és una bona idea, ja que desequilibra aquest ecosistema.

Cada vegada hi ha més evidències que el contacte diari amb la natura i la facilitat d’accés al medi natural, te una relació directa amb la salut i el benestar dels ciutadans.

La vegetació i especialment els arbres dels carrers i places absorbeixen la pols, les partícules contaminants, redueixen el soroll, regulen el nivell d’humitat i la temperatura dels carrers a banda d’acollir molts petits animals. Els ocells i insectes que hi viuen, ens ajuden a mantenir les plagues i tot plegat forma un conjunt que hem de saber gestionar correctament i respectar entre tots per garantir la transmissió d’aquest patrimoni a les generacions futures.

 

Mollet ciutat Biofílica:

El terme Biofilia es refereix a l’afinitat innata dels humans cap a la natura i aquest terme significa que la ciutat es capaç de créixer i conviure tot respectant la natura que existeix.

La prova de que Mollet del Vallès aposta cada cop més per la Biofília, es demostra amb l’esforç per apropar la natura als ciutadans i per l’estratègia ambiental i de gestió del verd urbà que es segueix des de fa anys.

En aquests sentit es poden esmentar plantejar diversos exemples concrets d’actuacions realitzades que ho exemplifiquin.

a)  Protecció i reconeixement dels elements singulars: Abans de plantejar la plantació de nous exemplars, cal tenir en compte quin és el patrimoni vegetal de que disposem i posar-lo en valor davant tots els agents implicats ens la gestió de la ciutat i davant els propis ciutadans.

A Mollet, el planejament de la ciutat contempla, la protecció dels  arbres i arbredes singulars del terme municipal, tant si són en sòl de domini públic com en sòl privat. El catàleg d’arbres singulars de Mollet conté exemplars d’arbres i palmeres que presenten un interès a nivell urbanístic local, ja sigui pel seu emplaçament, per la seva edat, mida, característiques botàniques, raresa, qualitats estètiques o valor ornamental, històric o simbòlic i disposen d’una protecció jurídica com a béns de protecció nivell c/e del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Existeixen diversos casos d’èxit en aquest sentit, però en podem destacar alguns de concrets a mode d’exemple:

 

home corrent6  

 

arbres6

 

Els plàtans del torrent Caganell a barri de Can Borrell, pre-existents a la urbanització del barri i que donen continuïtat a tota la arbreda que ressegueix el torrent Caganell al seu pas per Gallecs fins penetrar a la ciutat.

 

 

hospital2

 

 arbres9

El Roure de l’Hospital, un magnífic exemplar de més de 200 anys  que creixia entre conreus i que actualment es troba en el recinte de l’Hospital. Gràcies a la protecció de què gaudia, el disseny de l’edifici de l’hospital es va adaptar per poder conservar l’arbre i avui en dia ha esdevingut un emblema, fins al punt que l’hospital l’ha incorporat al seu logo i és símbol de l’homenatge als donants de sang i dona nom a la Fundació sanitària “El roure del Vallès”.                   

 

 

roure ajuntament

 

roure mil.leni 

 

El Roure de l’Ajuntament i el Roure del Mil.lenari, són dos exemples d’arbres protegits pel seu simbolisme com a símbols de la ciutat i del seu Ajuntament.

        

 

 

 

b)  Límit de la ciutat: El límit de la ciutat és aquella franja on acaben les edificacions i comença l’ entorn natural que envolta l’espai construït. Si volem apostar per un model sostenible de desenvolupament urbà, és bàsic canviar el model de ciutat que creix constantment destruint mica en mica l’entorn que l’envolta, per un model en que la ciutat deixa de créixer i és la natura qui penetra cap al centre urbà, creant una autèntica xarxa d’espais verds que afavoreixin la biodiversitat i facilitin la mobilitat sostenible i les comunicacions de vianants i ciclistes cap a l’entorn natural.

 

pinetons

 

 

entorn hospital

 

  •  Parc dels Pinetons i entorn de l’ Hospital

 

hospital 1

Just al límit de la ciutat pel barri de Can Borrell , un espai delicat on la ciutat es fon amb el paisatge periurbà, s’ha construït recentment un gran hospital comarcal. Aquest edifici amb gran patís interiors enjardinats i façana de vidre, manté una fora relació visual amb l’espai verd que l’envolta: el  Parc dels Pinetons. Aquest parc està basat en els valors agraris que històricament han dominat el territori i que permeten oferir imatges canviants i molt vistoses durant tot l’any, les quals poden observar-se perfectament des de l’hospital, ajudant se’ns dubte, a fer més agradable l’estada de pacients i familiars.

Hospital 2

El parc aprofita les tècniques i mètodes utilitzats tradicionalment pels pagesos per formalitzar el territori i crear un mosaic de plantacions, conreus i boscos que creixen a mesura que els ciutadans se’l van fent seu. L’agricultura és se’ns dubte una poderosa eina per resoldre grans espais verds amb uns costos de manteniment i conservació ajustats i pot resoldre molt bé bona part dels espais verds periurbans.

 

  • Gallecs

Els camins dels Pinetons configuren una de les portes d’accés a l’espai rural de Gallecs, on l’activitat principal és l’agricultura i constitueixen un espai molt freqüentat constantment per vianants, ciclistes i ciutadans que fan exercici.

A Gallecs, la preservació de la natura i l'agricultura tradicional i ecològica s'uneixen a la pràctica del lleure i la realització d'activitats d'educació ambiental. Hi trobem diferents itineraris senyalitzats i també podem gaudir de la fauna autòctona, sobretot els ocells que hi passen durant les migracions. D'uns anys ençà, Gallecs s'ha convertit en l'espai preferit de centenars d'aficionats al running, a les caminades o, simplement, a la natura.  L’espai rural de Gallecs, que està inclòs en el Pla d’Espais d’Interes Natural (PEIN) s’ha convertit avui en el gran parc de la ciutat de Mollet.

 

  • Horts socials

Un dels atractius per la gent de Mollet és la presència de 200 horts socials dins l’espai natural de Gallecs, que estan gestionats per l’Ajuntament i on els ciutadans que ho sol·liciten poden conrear un hort de 200 m2 i obtenir les seves pròpies hortalisses.

 

Els espais verds

Mollet del Vallès té més de 80 hectàrees de zones verdes urbanes, entre parcs, jardins i places repartides per tota la ciutat. Com a característica important cal dir que les zones verdes s'han incrementat molt les darreres dècades i pràcticament tots els espais verds s’han construït a partir dels anys 90, seguint ja criteris de sostenibilitat i eficiència en el manteniment.

La ciutat ha passat de pràcticament no comptar amb verd urbà (3,7 m² de zona verda per habitant l'any 1989), a superar amb escreix la dotació mitjana de la major part de ciutats similars de Catalunya (16m²/habitant de 2015). Actualment, el 100% de la població viu a menys de 300 metres d'una zona verda.

Un altre dels elements destacats, és que mitjançant la gestió duta a terme durant els darrers 25 anys, Mollet del Vallès gaudeix avui en dia d’un arbrat viari singular, ben format, ben desenvolupat i biodivers, amb més de 130 espècies d’arbres diferents que s’adapten bé a les condicions de carrers, places i jardins de la nostra ciutat.

Les principals línies d'actuació de l'Ajuntament de Mollet pel que fa als espais verds són: 

a)      Construir espais verds sostenibles i orientats a satisfer la demanda dels ciutadans; és a dir, zones verdes pensades per ser utilitzades i que s’adaptin bé a les condicions climàtiques i d’impacte que requereix la ciutat. Aquest fet implica pensar com les zones verdes poden ajudar en les mesures de mitigació i adaptació local al canvi climàtic.

b)      Prioritzar els criteris de biodiversitat i sostenibilitat en la creació, manteniment i remodelació dels espais verds urbans i l'arbrat viari, tot incorporant diversitat d'espècies vegetals i adoptant labors culturals que ho afavoreixin.

c)       Prioritzar la qualitat de l'arbrat viari i la seva integració dins l'espai urbà, per sobre la quantitat d’arbres. Volem arbres que puguin desenvolupar-se amb un port natural per tal que siguin segurs i per això cal oferir-los uns bones condicions i seleccionar bé les espècies.

d)      Crear un sistema d'espais verds a l’interior del teixit urbà, que connecti amb la gran zona rural de Gallecs, el riu i els espais periurbans.  

e)      Establir una sistema de Gestió Integrada de Plagues que redueixi al mínim l'ús de plaguicides. Aquest fet implica fomentar les espècies d'insectes, aus i ratpenats que ajudin en el control de plagues i malalties de la vegetació, així com, en general, al control dels mosquits i altres animals molestos.

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès