Català | Castellano RSS

Gestió dels residus

garbage 157110 960 720
La recollida selectiva de residus a la ciutat està al voltant del 38% del total de residus generats i se'n produeix al voltant d'1kg per habitant i dia, una xifra inferior a la mitjana de Catalunya (1,45). A més, la quantitat global de residus generats s'ha reduït un 19% des del 2007 (en relació al 2014).
 
Per continuar millorant la gestió dels residus i reduir la quantitat i l'impacte mediambiental, es treballa en les línies següents:
  • Augmentar la quantitat de residus que es recullen de manera selectiva. En els darrers anys s'han retirat un 20% de contenidors de rebuig  i s'han augmentat el nombre de contenidors de recollida selectiva
  • Millorar la qualitat dels residus recollits selectivament
  • Reduir el total de residus generats a través de campanyes de prevenció de residus
  • Optimitzar els processos per reduir costos ambientals i econòmics
 
Els objectius són: 
  • Incrementar fins a un 40-45% la recollida selectiva l'any 2017
  • Mantenir els impropis, és a dir, aquells residus que no estan correctament separats, per sota del 7,5% (s'han reduït del 20% al 7,5 % des del 2005) 
  • Reduir el residu global generat. Des del 2007 s'ha reduït un 19%

 

Tipus de recollida segons el residu:

Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) de Mollet del Vallès

Document PLPR (3.4 MB) - pdf

Document Comparativa generació de residus  (267 KB) - pdf

Document Resultats enquesta ciutadana  (145 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès