Català | Castellano RSS

Què fem? El compromís de la Policia Municipal

La Policia Municipal té competències en seguretat ciutadana i actua en aquests àmbits:

 

Policia de circulació i mobilitat

Serveis a la via pública
- Facilita el normal desenvolupament del trànsit amb l'ordenació i la regulació dels moviments i dels estacionaments dels vehicles.

Intervencions en accidents de trànsit
- Ajuda i informa els implicats en un accident i recull dades i proves per fer les investigacions i els atestats pertinents, i restableix la seguretat i la fluïdesa del trànsit.

Intervencions que afecten als conductors
- Ajuda i informa els conductors d’un vehicle que necessiten els serveis de la Policia o en situacions produïdes per conductes que poden generar infraccions o perill per a persones i béns.

Intervencions que afecten als vehicles
- Regula el moviment dels vehicles, l'ordenació dels estacionaments i la intervenció en accidents de trànsit per restablir o millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.

Educació per a la mobilitat segura
- Millora la cultura sobre la vialitat per aconseguir comportaments més segurs i respectuosos amb la normativa viària, mitjançant la informació i la formació de la ciutadania, en especial, de la població en edat escolar.

Policia administrativa

Inspeccions / comprovacions
- Verifica el compliment de la normativa administrativa regulada a les ordenances municipals, els reglaments o els bans d’alcaldia que regulen les activitats a la via pública, als habitatges i als locals; les obres, la tinença d'animals, la pirotècnia, etc.

Vigilància d’espais verds
- Fa prevenció i, si fos el cas, denuncia els fets i les conductes inadequats o prohibides a les àrees forestals, parcs públics i zones verdes del municipi.

Seguretat ciutadana

Intervencions de prevenció del delicte
- Fa actuacions per evitar que es cometin faltes o delictes.

Intervencions de repressió del delicte
- Actua quan es comet un fet delictiu per descobrir l’autor, detenir-lo i custodiar-lo, i també cerca i protegeix les proves del delicte per lliurar-les a l’autoritat judicial.

Intervencions administratives de seguretat ciutadana
- Actua quan es  comet una infracció no penal contra la seguretat ciutadana o quan altres institucions sol·liciten la seva col·laboració en alguna fase d'un procediment que li és aliè (controls d'arrest, desnonament, precintes de locals, etc.).

Serveis assistencials

Actuacions de caire social
-Dóna protecció social a col·lectius específics (menors, gent gran, etc.) en situacions de necessitats i en col·laboració amb els serveis socials.

Actuacions de caire assistencial
-Ajuda i ofereix informació al ciutadà.

Relacions amb la comunitat
- Es coordina amb altres institucions públiques i privades en temes de seguretat i s’apropa a la ciutadania per compartir informacions i donar millor resposta a les seves demandes.

Oficina d’informació i tràmits
- Informa i gestiona els tràmits relacionats amb la Policia Municipal. Custòdia els objectes trobats.
 


Vídeos d'activitats de la Policia Municipal de Mollet del Vallès

2012. Persones que estan per tu, persones com tu

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès